Påmelding til julegudstenestane også i Finnøy

Det blir ei annanleis jul også dette året i kyrkjene i Finnøy. Det kan maksimalt vera 50 personar under gudstenestene, avhengig av kor stor kykja er, og folk må melda seg på på førehand. På same måte som i Rennesøy blir det krav til avstand m registrering og reduksjon i talet på besøkande. Maks 50 personar. I tillegg blir det påmelding til alle gudstenestene på julaftan.

  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:
Hesby kyrkje på Finnøy.

FINNØY:

Alle må registrera seg med navn, e-postadresse og telefonnummer. Det er også krav om munnbind når meteren ikkje kan haldast. Dagleg leiar i kyrkja i Finnøy, Heidi Bø Sangedal seier det kan komma endringar i programmet på kort varsel.,

Til kyrkja i Hesby blir det åpna for påmelding frå i morgon, laurdag 18. desember klokka 10.00. For dei andre kyrkjene er det oppgitt kontaktpersonar på Finnøy-kyrkja si heimeside som kan ta mot påmelding. Viss nokon skulle bli sjuke, eller ikkje kan koma like vel, blir dei oppfordra til å melda frå, slik at andre får mulighet til å få plass.

,For gudstenestene

1. juledag i Hesby kyrkje

kl 12.00 og

2. juledag i Fogn kyrkje

kl 12.00 er det  ikkje påmelding. Men folk blir oppfordra til å møta opp i god tid, sidan det kan bli fullt.,

Julaftan

Fogn kyrkje

Klokka 1430 og 1515

v/Olav Kristian Tangeland

Takkoffer: Kirkens nødhjelp Vipps 705356

Halsnøy bedehus

Klokka 1100

v/Ola Aasland Vold

Takkoffer: Kirkens nødhjelp Vipps 705358

Hesby kyrkje

Klokka 1400, 1500 og 1600

v/Terje Engstrøm

Takkoffer: Misjonsprosjektet Vipps 132972

Jørstad kyrkje

Klokka 1300

v/Ola Aasland Vold

Takkoffer: Kirkens nødhjelp Vipps 705365

Sjernarøy kyrkje

Klokka 1430 og 1530

v/Ola Aasland Vold

Takkoffer: Kirkens nødhjelp Vipps 602967

Talgje kyrkje

Klokka 1100 og 1230

v/Olav Kristian Tangeland

Takkoffer: Kirkens nødhjelp Vipps 705359

Det blir påmelding til alle gudstenestane på julaftan. Gå inn på finnoykyrkja.no

1.juledag

Hesby kyrkje

Klokk 1200

v/Ola Aasland Vold

Takkoffer: Åpne dører  Vipps 132972