FINNØY

: Både nyvalgt leiar, Erik Bleie, og styremedlem i Tine Meierier, Askild Eggebø, tok under årsmøte til orde for eit tettare og meir forpliktande samarbeid med dei andre bondelaga i den nye storkommunen, utan at det vart gjort noko formelle vedtak vedrørande den saka. I Finnøy kommundele er det i dag heile fire bondelag, Ombo, Sjernarøy, Fogn og Finnøy, medan det i Rennesøy og Stavanger berre er eitt.,Øyvind Amdal takka av både Sakseid og Skartveit med gode ord og overrekte blomster som takk.,

Det nye styret i Finnøy Bondelag har denne samansetjinga: Leiar Erik Bleie, Erik Østebø, Roar Nøkling Andersen, Grøntnæringa, Magnus Hebnes, Karl Andrè Vignes,

Odd Bergøy 1. varamedlem,Lisa Vignes 2. varamedl.,Bernt Johan Austbø 3. varamedlem.