Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Sel denne tomta der det kan byggjast 15 bustader