Lnett fekk skryt frå lokale politikarar i Finnøy

Lnett sin vilje til å møta opp og forklara planane for den nye kraftforbindelsen over øyane, fekk skryt av lokale politikarar i kommunedelsutvalet.

Torbjørn Grødem og Børre Dybesland frå Lnett fek skryt under presentasjonen i kommunedelsutvalet i Finnøy. Her i samtale med Jon Olav Runestad (t.v.) og Signy Bråtveit.
Publisert:

FINNØY: Det var under orienteringa som Børre Dybesland, myndighetskontakt, og prosjektleiar Torbjørn Grødem, begge frå Lnett, ga i kommunedelsutvalet om den den nye kraftforbindelsen at rosen kom.

Både Oddvar Vignes (h) og Sissel-Marie Bjerga (krf) rosa Lnett for måten dei stiller opp og forklarer planane sine.

-De møter oss med eit smil, og er ansiktet utad for luftlinjer som ingen vil ha. Eg er imponert, det må vera tøft å fronta dette, sa Sissel-Marie Bjerga.

Sissel-Marie Bjerga (krf) ga skryt til Lnett.

Prosjektleiar Torbjørn Grødem svara at han set pris på engasjementet i øyane.

-Det er slik me kan finna fram til dei beste løysingane, sa han.

Til Øyposten seier Grødem at han ikkje har noko negativt å seia om finnøybuen sitt engasjement i saka.

-Me har fått positive tilbakemeldingar også tidlegare. Det som er fint er at folk skil sak og person, det gjer dei her, sjølv om dei er uenige i planane me legg fram, seier Grødem.

Lnett har tidlegare vist til at straumforbruket er venta å auka med 45 prosent i åra framover, og på møtet blei det stilt spørsmål ved grunnlaget for dette talet.

-Det er basert på henvendelsar me har fått, opplyste Børre Dybesland. Mellom anna er det planar om å elektrifisera ferje- og hurtigbåtflåten.

Det var elles brei semje om at det er NVE «skytset» nå må rettast mot. Jon Olav Runestad (ap) påpeika at det beste argumentet mot luftlinjer er det estetiske.

-Dette er realtivt flate øyar, kor det er knapt med arealer. Eit luftspenn vil visa godt igjen, og kan ikkje samanliknast med å kryssa fjell og dalar på fastlandet, meinte han.