Dette visar ferske tal frå NAV. Ved utgangen av juli var 27 personar utan arbeid i Finnøy. 1,5 prosent av arbeidsstyrka er det nest lågaste i heile Rogaland. Dette er ein nedgang på 18 prosent sidan juni, og ein nedgang på 21 prosent frå same tid i fjor.