Randi Elisabeth Vaula i Eltarvåg velforening.|||Denne bekken har både sjøørret og ål.||Naturforvalter Vegard Ankerstrand i Stavanger kommune

RENNESØY:

- Området har grodd helt igjen. Vi sager ned på dugnad, men det er altfor mange trær til at vi klarer å ta alt selv. Vi trenger derfor hjelp, sier Randi Elisabeth Vaula, leder av Eltarvåg velforening.,

- Vi har selv vært ute og funnet en bedrift som kan hjelpe oss, men siden vi ikke har fått svar fra kommunen har det blitt lagt på is.

For 20 år siden fikk de penger til å bygge volleyballbane, BMX-bane og fotballbane, men nå er det lite som viser at det ble flittig brukt av barn og voksne i nabolaget.

- Dette feltet er 30 år gammelt. Parken ble holdt i stand helt til barna som bodde her ble voksne og flyttet ut, forklarer hun.

Dette var en gang en volleyballbane.

https://www.oyposten.no/2021/04/27/kraftstasjonen-pa-eltarvag-har-na-blitt-historie/

- Lunt og godt

Etter det har det sakte, men sikkert grodd igjen. Nå har den nesten ikke blitt brukt de siste ni årene bortsett fra en fotballkamp de hadde der for ett år siden.

- Før var det bare noen få barn som bodde her og det var ikke nok voksne som var interessert i å holde det vedlike. Men nå har flere yngre flyttet hit og de ønsker å bruke det.

Det er rett under 40 boliger fordelt på to felt som ønsker å bruke parken. Ifølge henne er dette det eneste sosiale møtestedet de har bortsett fra en liten lekeplass litt lenger oppe i feltet.

- Dette er et kjempefint område som er lunt og godt. Vi håper at det kan bli en fin park igjen der vi kan spille volleyball og slåball. Kanskje speideren også kan bruke det.

Før ble denne fotballbanen flittig brukt av barn i nabolaget.

Så fort trærne er fjernet planlegger de å søke om midler til å bygge en grillhytte og en gapahuk. Og for å unngå at det gror igjen vurderer de å ha sauer gående her om sommeren.

https://www.oyposten.no/2021/02/24/endeleg-blir-det-innflytting/

Til vinteren

Nå har kommunen bestemt at de skal gå i gang med å rydde skogen til vinteren.

– Det er vi veldig glad for. Men vi skulle ønske at de kunne hatt en dialog med oss som bor her og at vi ikke bare får vite om det fra Øyposten, sier Vaula.

Naturforvalter Vegard Ankerstrand i Stavanger kommune beklager hvis velforeningen føler at de ikke har blitt hørt.

- Vi kan alltid blir bedre til å ha dialog med publikum, men det er en stor kommune vi har ansvar for. Vi prøver å svare så raskt vi kan, men vi har ikke mulighet til å gjøre noe med alle forslagene som blir sendt inn, sier han.

Vegard Ankerstrand er naturforvalter i Stavanger kommune.

Han forteller at velforeningen har ønsket å fjerne granskogen lenge før kommunesammenslåingen.

- Jeg ser at de var i tett dialog med landbrukssjefen i 2020. Dette har vi fått videreformidlet fra gamle Rennesøy kommune og planlegger etter dette. Slike ønsker innarbeider vi i årsprogrammet vårt som blir politisk behandlet.

Ulike tiltak

Både de og entreprenørfirmaene har sprengt kapasitet for tiden. De har derfor ikke mulighet til å gå i gang med arbeidet før om noen måneder.

Ankerstrand legger til at de ikke hogger om sommeren av hensyn til dyreliv og andre brukere.

- Vi har ikke laget en spesiell plan for dette området, men vi skal utføre ordinær skogskjøtsel slik at det kan brukes som et friområde til lek og annet bruk.

Skal fikse bekken

Det er ikke bare skogen de skal rydde opp i, men også bekken som renner igjennom den.

- Det har falt ned en del løsmasser i den som følge av utbyggingen. Bekken er et viktig habitat for sjøørret og ål. Ål er en art som er kritisk truet på verdensbasis og som det satses mye på for tiden.

- Vi skal derfor gjøre tiltak i bekken slik at den blir bedre for alle levende organismer som er knyttet til den. Men vi klarer ikke å gjøre det før vi har fikset skogen.

Denne bekken har både sjøørret og ål.

Vil bidra

Like ved skogen ligger Eltarvåg bofellesskap. Daglig leder Helge Nessa synes det er bra at kommunen nå skal rydde opp i parken.

- Vi har gitt beskjed til velforeningen at vi gjerne blir med på dugnad hvis de skal ha det. For oss er det viktig å få aktivisert beboerne våre, så vi hjelper gjerne til, sier han.

- Det hadde vært kjekt hvis dette kunne ha blitt et sosialt møtested for alle som bor her.

Randi Elisabeth Vaula og Helge Nessa er glad for at det endelig blir gjort noe med området.