Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Feira fjerninga av rustholken med ein betre middag på «Dickins»