Ei stolt skute, som nesten gjekk for lut og kaldt vatn

«Restauration» har hatt sine opp- og nedturar, før den nå får sin definitive opptur med den planlagde turen til New York i 2025.

«Restauration» under fulle segl.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Ei stund såg det veldig mørkt ut for «Restauration». Det var mulighet for at ho kom til å bli seld ut av fylket, og også Stavanger kommune vende tommelen ned for å gå inn med pengar i skuta.

«Restauration» er ein kopi av den opphavlege emigrantskuta, som enda sine dagar etter å ha blitt seld til Karibien.

Dagens «Restauration blei bygd etter initiativ frå Stiftelsen Emigrantskipet Restauration. Bak stiftinga stod Arne Nordbø frå Finnøy og sambygdingen Jørn Flesjå, som var utdanna på båtbyggjarskulen i Hardanger. Også læraren til Flesjå på skulen var med.

I 2010 blei «Restauration» sjøsett frå Ryfylke Trebåtbyggeri på Finnøy, og fekk etter dette fleire år på fjordane i Ryfylke. Men i 2018 la eigaren, Yuhong Jin Hermansen, skuta ut for salg.

Ap-politikar Terje Rønnevik tok initiativ til at salget kom opp som politisk sak i kommunen, for om mulig å sikra at skuta fortsatt blei verande i området. Men kommunedirektøren var negativ. Han rekna med at det ville kosta 700.000–800.000 kroner i året å drifta skipet, og ein halv million kroner å setja henne i stand. Politikarane var samde, og vende også tommelen ned for at kommunen skulle gå inn økonomisk.

Men i 2020 kjøpte Cato Østerhus frå Mosterøy, medeigar i Øster Hus, fylkets største bustadbyggjar, skuta for ein ukjent sum. Han sette henne i stand, og la henne til kai utanfor hotellet sitt på Mosterøy, Utstein Kloster Hotel. Nå fekk skuta nytt liv, og er i dag flittig i bruk, mellom anna av sjøspeidarane på Mosterøy. Det er også etablert ein venneforening for «Restauration» med 30 medlemmer.