Frå fredag midt på dagen og fram til midnatt skal det blåse kraftig i Ryfylkebassenget og i stor deler av Rogaland, Agder og Telemark. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om at det lokalt kan kome kraftige vindkast.

På kysten av Rogaland ventast vindkast frå nordvest med styrke frå 30 til 33 meter i sekundet.

Mulige konsekvensar er at avgangar for ferje, fly eller annan transport blir kansellert, går det fram. Bruer kan bli stengde, og straumforsyning og vegar kan bli råka av til dømes tre som bles over ende.

Meteorologisk institutt gir følgjande råd:

  • Sikre lause gjenstandar

  • Unngå unødvendig ferdsel på utsette stader

  • Følg råd og sjekk status frå transportaktørar

  • Sjekk vegmeldingar (175.no)

  • Ver forsiktig i strandsona og på sjøen

  • Vurder tiltak for å avgrense mulige skader