Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Sjå kven som har søkt å få skyte grågås som gjer skade