Gullskatten blei funnen i område rikt på fornminner