45 prosent auke i biltrafikken i Finnøysambandet

Målt i antall bilar, har gratis ferje i Finnøysambandet blitt ein stor suksess. Biltrafikken i oktober auka med heile 45 prosent, mens passasjertalet minka med 25 prosent.

Kraftig auke i biltrafikken etter at ferjene i Finnøysambandet blei gratis.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Finnøysambandet blei gratis frå onsdag 28. september. Nå ligg tala for trafikken i oktorber føre. Dei viser ein kollosal vekst i biltrafikken, samtidig som passasjertrafikken har gått ned.

Tala er desse:

Den dagen Finnøy-sambandet blei gratis var varaordførar Dagny Sunnaå Hausken med ferja til Fogn og delte ut gratis epler saman med Randaberg-ordførar Jarle Bø, begge frå Senterpartiet.

Ho synes auken i biltrafikken er gledeleg tal for Finnøy.

-Det er ein kjempefordel med gratis ferje for næringslivet i øyane, seier varaordføraren til Øyposten.

Ho er ikkje overraska over den sterke trafikkveksten, og peikar også på at det ikkje går buss frå Finnøy til byen.

-Det gjer at det er lettvindt å ta bilen med seg, seier ho.

-Stavanger har som målsetting å redusaera biltrafikken?

-Ja, men det er ikkje biltrafikken frå øyane som er den store utfordringa, seier Dagny Sunnanå Hausken.

Jarle Bø og Dagny Sunnanå Hausken på ferjekaien på Judaberg den dagen Finnøy-sambandet blei gratis.