Landbruksdirektør Geir Skadberg blir pensjonist

Landbruksdirektør Geir Skadberg, skal gå av med pensjon seinare i år, og Statsforvalteren i Rogaland har begynt jakta på etterfølgjaren hans.

Publisert: Publisert:
Landbruksdirektør Geir Skadberg.

STAVANGER: Anfinn Rosnes er assisterande landbruksdirektør, og det skal han halda fram med.

Nå søkjer statsforvalteren etter Skadberg sin avløysar i jobben som landbruksdirektør. Landbruksdirektøren jobbar tett med både fylkeskommunen, statlege etatar, landbruksorganisasjonar og andre regionale aktørar.

«Rogaland står for ein betydeleg del av norsk landbruksproduksjon, og Statsforvaltaren har viktige oppgåver knytt til gjennomføringa av nasjonal landbrukspolitikk. Landbruksavdelinga jobbar aktivt med både matproduksjon, beredskap, landbruk over heile fylket, auka verdiskaping og berekraft», heiter det i utlysinga.