Fylkesutvalget går for gratis ferjer frå 28. september