"Hjem for en 50-lapp" også i Rennesøy?

Venstres Ann Elin Piel, lokalpolitikar luftar tranken om også Rennesøy kan få bli med på same opplegget som Finnøy, kor ungdom kan ta taxi heim i helgene for 50 kroner.

Ordninga med "Hjem for en 50-lapp" omfattar foreløpig bare Finnøy. Foto: Stavanger kommune.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

RENNESØY: Spørsmålet kjem opp i kommunedelsutvalet i Rennesøy i morgon, og Piel viser til at dårleg kollektivtilbud er ei  stor utfordring for kommunedelen.,

"Siste buss fra Stavanger til Rennesøy, går 23:10.

Ungdom som har kveldsjobb i Stavanger sentrum kommer seg ikke hjem med buss.

Dersom en bor på Sørbø, Åmøy eller andre småplasser langt fra E39, kommer en seg ikke,hjem med buss etter 16/17 på ettermiddagen. Faktisk er kollektivtilbudet i kommunedelen,så dårlig, at elever ikke kan velge seg til de videregående skolene som ligger utenfor,sentrumskjernen. Dersom en elev som bor på Sørbø, ønsker å gå på Hetland vgs, er,vedkommende avhengig av å bli kjørt til skolen for å komme tidsnok. I helgene går det ikke,buss i det hele tatt. Dette er langt fra bra nok.

I Finnøy kommunedel har tilbudet Hjem for en 50-lapp blitt relansert. Ungdommer kan

bestille plass i en maxi-taxi, og de blir kjørt hjem for 50 kroner. Dette er et tilbud ungdom i,Rennesøy kommunedel også kunne nytt godt av.

Hvordan stiller Stavanger kommune seg til å innføre Hjem for en 50-lapp også i Rennesøy

kommunedel?

Hva skal til for at alle innbyggerne i Rennesøy kommunedel skal få et kollektivtilbud det er

,mulig å benytte seg av i hverdagen og i helger?", spør Piel.

Publisert: