Det går frem av årsrapporten som formannskapet får til orientering i neste uke. Av kommunens 333 ansatte er hele 80 prosent kvinner.

I kommunen er det 241,5 årsverk, noe som er en økning på 3,5 årsverk i forhold til 2012. Ledergruppen i kommunen består av sju personer, to kvinner og fem menn.

- Det overrasker meg ikke at tallene er der de er. Mitt tips var 78 prosent kvinner, men jeg bomma bare med to prosent, sier ordfører Gro Skartveit i en kort kommentar.