Tunet til Kjartan Åsheim og Solveig Querneland på Bru får Stavanger kommune sin vernepris for 2020. (Foto: Stavanger kommune, Hanne Windsholt)

RENNESØY:

Gardstun Invarbakken var også "publikumsfavoritten" blant dei som hadde sagt si meining på facebook. Av heile 638 innkomne stemmer på facebook, samt nokre få på instagram og mail, gjekk dei aller fleste til dette tunet.,

Også tunet til Terjer Hidle på Nord-Hidle var nominert, saman med Engels Minde i Kannik. Tilfeldigvis eit tun ifrå kvar kommunedel.Temaet for Stavanger kommune og Fortidsminneforeningens vernepris 2020 var «gardstun», og vinnaren får ein diplom, plakett til å festa på huset og 50.000 kroner.

Nyheten om kven som får prisen blei kjent på møtet i utvalg for by og samfunnsplanlegging i dag.

Det er Kjartan Åsheim og Solveig Querneland som i dag eig Ingvarsbakken. Om tunet og grunngjevinga for prisen skriv juryen:

"Prisen går til to generasjoner: til Margaret Milje Bru og Ingvar Bru som har drevet gården i en mannsalder, og til de nye eierne, Solveig Qverneland og Kjartan Åsheim, som skal drive verket videre.

Margret og Ingvar Bru overtok gården etter Ingvars far, Ingebret I. Bru, i 1956. Kjartan er i slekt med Margaret, og Solveig og Kjartan fikk derfor kjøpe gården. De flyttet til Bru i 2015 etter å ha inngått en avtale om kjøp, og overtok formelt som eiere i 2018.

Bygningene

Ingvars bestefar, Ingebret Bru, bygde både låven og våningshuset som står i tunet i dag.  Låven ble oppført rundt 1880, og den ble påbygd i 1931. Våningshuset ble bygd i 1896. Sauehuset ble oppført av Ingvar i 1965. Til gården hører også et gammelt naust med steinvegger som ligger nedenfor tunet. Solveig og Kjartan har oppført en ny driftsbygning til ammekyr et annet sted på eiendommen, og har ikke gjort noen endringer i tunet.

Begrunnelse

Ved befaringen i tunet møtte vi to generasjoner eiere som var svært engasjert i historien og bevisste på bygningenes og tunets kulturhistoriske verdi.

Ingvar og Margaret har alltid vært opptatt av å bevare tunet slik det har vært fra gammelt av, selv på 50-60-tallet, da de aller færreste tenke på slikt. Da de overtok gården i 1956, var det satt inn husmorvinduer i våningshuset, men ellers var mye fremdeles ved det gamle, og slik ville de ha det. De har gjennom mange år tatt omsorgsfullt vare på husene og steingjerdene.

Da det ble nødvendig, gikk de også mer grunnleggende til verks: Låven og bolighuset ble restaurert ved hjelp av Rolv Arne Usken i 2010 og 2011.  Låvekonstruksjonen ble reparert, den opprinnelige kledningen ble beholdt på bolighuset og store deler av låven, og pannetakene ble bevart og supplert med brukte panner. Våningshuset fikk vinduer med samme form som de opprinnelige. Solveig og Kjartan forteller at nå står naustet for tur.

Like viktig som at husene er godt bevart, er den omsorgen som er lagt ned mellom og rundt husene, i bevaring av steingjerdene, de hellelagte tråkkene og hagen, som er usedvanlig frodig og velholdt og rammer inn tunet på en vakker måte.

Det at Solveig og Kjartan har valgt å legge den store, nye driftsbygningen utenfor tunet har gjort det mulig å bevare skalaen og stemningen i det lille, historiske tunet. Dermed kan de drive et moderne gårdsbruk og samtidig ta vare på historien", heiter det.

Juryen har bestått av Anders Fjelland Bentsen (Ap), nestleiar i utvalg for By- og samfunnsplanlegging, Michael Heng frå Fortidsminneforeningen, Ingrid Sekse frå Stavanger arkitektforening og Knut Halland Grøttland frå Byantikvaren.

"I juryen inngår også en femte stemme,  publikumsstemmen. Hvilken kandidat som får publikumstemmen avgjøres gjennom avstemning på facebook og mail. Det kom inn 638 stemmer (når dobbeltstemmer var trukket fra 😊) Tunet på Bru fikk flest publikumsstemmer og fikk altså publikumsstemmen med inn i juryen", heiter det i meldinga frå kommunen.