Leserbrev: Ap har styrket eldreomsorgen i Stavanger betraktelig

I Stavanger har arbeidet med å styrke driften av helse- og omsorgstjenester for eldre og syke vært en av våre viktigste politiske prioriteringer siden valget i 2019.

Publisert:
Tina Nådland.


Vi har bevilget 38 millioner kroner til ansettelse av flere husassistenter på samtlige sykehjem i kommunen. På denne måten får vi flere hender, og sikrer at helsefagarbeidere og sykepleiere kan jobbe mer med helse.

Vi har også styrket bevilgningene til hjemmebaserte tjenester med 23 millioner kroner i perioden, samt styrket fysio- og ergoterapitjenestene med 12 millioner kroner. Vi har sat av en helt ny pott til ekstraordinær tannhelsebehandling med totalt 25 millioner kroner. Vi har økt bevilgningen til Eldrerådet, og avviklet egenandeler for trygghetsalarmer. Vi har også ansat egen kreftkoordinator for
å følge opp kreftrammede. Den viktige grunnbemanningen har vi økt med 25 millioner.

Rennesøy helse- og omsorgssenter

Andre partier har i sine budsjetter vinglet betydelig når det gjelder å oppretholde dekningsgraden, og har flere ganger foreslått kraftige kutt og besparelser på området.

Et eksempel er Høyres foreslåtte «besparelse» på hele 100 millioner, som de hevder vil oppnås ved å privatisere deler av våre felles
helse - og omsorgstjenester. Vi har gjentatte ganger utfordret dem på hvem de mener av kommunens ansatte som skal miste jobben, og hvordan de vil spare hele 100 millioner på å sette det ut på anbud, inkludert til kommersielle aktører.

Vi venter ennå på svar. Arbeiderpartiet vil gjøre alt i vår makt for å sikre at våre innbyggere får den hjelpen de fortjener og trenger hver eneste dag i Stavanger.

Vi jobber for at de som får hjelp i hjemmet får færre ansikter å forholde seg til, og dermed større trygghet. Vi må jobber med ernæring – og bygger flere og varierte omsorgsplasser.

Hva vi kan love er å prioritere eldreomsorgen sterkt også framover, og jobbe knallhardt for å ta vare på de fantastiske ansatte vi har innenfor helse- og omsorgstjenestene gjennom trygge, gode arbeidsvilkår.

Dagens eldre skal ikke trenge å frykte at kommunen skal svikte dem på vår vakt.
På vår valgliste for kommunestyret for 2023-2027 står mange dyktige folk fra helse- og omsorgsbransjen. Leger, sykepleiere og til og med bestyrer på syke- og omsorgshjem.

Vi er svært stolte av denne enorme helsefaglige kompetansen. Våre folk vet hvor skoen trykker, og hvordan vi best kan løse utfordringene vi som fellesskap står overfor.

Arbeiderpartiet kommer til å slåss hardt for at eldreomsorgen skal prioriteres i Stavanger – også de neste fire årene.

Tina Nådland, Rennesøy
11.kandidat på Stavanger Arbeiderpartiets valgliste til kommunestyret i høst.