Grunnrenteskatten må ikke bremse bærekraftig utvikling av havbruket

Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood ASA
Publisert: Publisert:

Havbruket trenger svært mye kapital til innovasjon og ny teknologi for å løse utfordringene vi har. Likevel er ikke bærekraftig tvikling vektlagt overhode i regjeringens skatteforslag. Det stikker tvert imot kjepper i hjulene på mange av innovasjonene som var i ferd med å ta fart i bransjen.

Vi skal redusere miljøavtrykket og sikre sameksistens med andre arter. Vi skal forbedre fiskevelferden. Vi skal utvikle mer bærekraftig fôr, kutte klimautslipp og resirkulere ressurser.

Siden vi ligger fremst i verden med å utvikle matproduksjon i havet, vil det kreve svært mye kapital og store investeringer i hele den tre år lange produksjonssyklusen til laksen for å få den bærekraftige utviklingen vi trenger. Når ingen har gjort det før, blir det mye prøving og feiling før vi får det til, og siden vi jobber med levende dyr, må vi innovere gradvis og ansvarlig. På tross av dette er ikke den grønne omstillingen vi skal gjennom vektlagt overhode i regjeringens skatteforslag.

Men det er ikke til å unngå at grunnrenteskatten slik den er foreslått vil ha stor påvirkning på bærekraftig utvikling i havbruket. Når 16 – 17 milliarder trekkes ut av selskapene og inn til staten, vil vi få vesentlig mindre egenkapital igjen til innovasjon, ny teknologi og forbedringsprosjekter. Det vil gjøre at takten på den grønne omstillingen i næringen reduseres betydelig.

Heller ikke innretningen på nåværende opplegg fremmer bærekraft, bedre biologi og fiskevelferd eller lavere miljøavtrykk. Utviklingskonsesjonene, som bidrar til nye teknologier som lukkede anlegg, er ikke lenger lønnsomme. Kostnader til forskning og utvikling, som er avgjørende for å finne nye løsninger, skal ikke kunne trekkes fra på skatten slik vi kan med andre kostnader. I Grieg Seafood har vi lenge satset på postsmolt for å få til bærekraftig vekst, som betyr at vi holder fisken lenger på land og korter ned tiden den er i sjøen. Resultatene så langt er økt overlevelse, bedre lusekontroll og redusert behov for avlusinger – og vi er ikke en gang kommet halvveis i løpet. Det er usikkert om denne satsingen, som er svært kapitalkrevende å gjennomføre, fremdeles vil være lønnsom med den foreslåtte grunnrenteskatten. Fradragene som i teorien skal gjøre investeringene «nøytrale» er dessverre ikke relevante for flesteparten av de store planlagte investeringene som skal forbedre biologien og bærekraften i næringen. Det er synd at vi skal gå baklengs inn i fremtiden på denne måten.

Havbruket har vilje til å bidra mer til fellesskapet. Vi har frem til nå betalt inn grunnrente gjennom produksjonsavgift og auksjoner, i tillegg til vanlige skatter og avgifter, og vi har evne til å betale mer. Men det må skje på en måte som i minst mulig grad går utover investeringer, den bærekraftige omstillingen og aktivitet i norske kystsamfunn.

Jeg er selv vokst opp på en gård i Ryfylke og familien driver i dag med frukt- og siderproduksjon. I landbruket har det alltid vært viktig å levere gården over til neste generasjon i bedre stand, noe som krever kontinuerlige investeringer. Dette er like viktig i havbruket. Derfor håper jeg politikerne på Stortinget tar seg tid til å finne en bedre balanse mellom inntekter til fellesskapet og bærekraftig utvikling enn det som nå ligger på bordet.

Andreas Kvame

Konsernsjef Grieg Seafood ASA

Publisert: