Leserbrev: Rennesøy Arbeiderlag går på det sterkeste imot luftkabler

Publisert: Publisert:

Lnett har meldt to forskjellige linjevalg over Rennesøy, et i jordkabel fra Nordbø trafostasjon og langs veien til den går i sjøen ved Hanasand eller nedenfor skytterbanen på Rennesøy.

Den andre meldte traseen er i luftspenn over heia og ut i sjøen på samme sted som nevnt.

Vi i Rennesøy arbeiderlag går sterkt imot at denne kraftledningen blir satt opp i
luftspenn, og ikke som jordkabel langs veien. Ei kraftlinje i luftspenn vil gå gjennom viktige område i kulturarven vår.

Vi vil her vise til Riksantikvaren sin rapport som ble lagt fram i 2021, Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Rogaland.

I avsnitt 9, Rennesøy og Mastrafjorden. Jordbruks - og fiskerilandskap i historisk viktig lei, går det fram at nesten heile tidligere Rennesøy kommune er omfattet av KULA.

Riksantikvaren skriver her m.a følgende:

• Høye installasjoner og bygninger vil forstyrre den historiske lesbarheten og
sammenhengen i landskapet
• Den åpne kystlinjen er særlig sårbar for nye, store inngrep og anlegg som kan
forstyrre opplevelsen av den historisk kystlinjen og landskapselementene.

Med grunnlag i disse rapportene og vurderingene og solid kjennskap til områdene kraftlinja får følger for, går vi på det sterkeste imot luftkabler.
Både mastene og arbeidet med å sette de opp og vedlikeholde dem, vil være direkte ødeleggende for mye av det området som faktisk er utpekt som et nasjonalt viktig kulturlandskap.

En evt luftkabel vil også påføre restriksjoner for bøndene, samt
ødelegge for fremtidig friluftsliv, kultur/mat- og reiselivsnæring.
Hvis det ikke skal gjøres unntak for luftkabel i et så viktig nasjonalt kulturhistorisk landskap, ja da har Riksantikvarens KULA stempel ingen faktisk verdi.

Bygg jordkabel og bevar vår identitet, stolthet og sjel på de grønne øyene for våre fremtidige generasjoner!

Tina Nådland
Christoffer T Johnsen
Karin Imsland
Bjarte Finnesand
Stian Nevøy
Anne K Sæther
Johannes Skaar