Leserbrev: Det blir en enorm satsing i Vikevåg

Etter at Utvalg for Miljø og Utbygging vedtok bygging av nytt bygg på kaien i Vikevåg er det kommet noen oppslag i Øyposten som må balanseres.

Publisert:
Birger W. Hetland (sp)

Jeg vil komme med noen faktaopplysninger og mine tanker om arbeidet for kommunedelene.

Vi folkevalgte vil satse på Rennesøy og Vikevåg som det kommunedelssenteret som det fortjener å være.

Alle kommunedeler i Stavanger fortjener å skinne.

Tilsette og oss folkevalgte i kommunen har et mål om inkludering og en god kommune for alle i Stavanger. Denne gangen er det Vikevåg som står foran en enorm satsing som langt overgår det  Rennesøy selv hadde hatt mulighet til innen så kort tid, dersom det fortsatt hadde vært egen kommune.

Personlig er jeg glad for at Finnøy og Rennesøy er en del av noe større. Klart det blir litt kniving innimellom hva som skal komme først eller sist, men i sum er Stavangers Administrasjon suverent gode. Handlingskraftige og raske på avtrekkeren. Jeg vil rette en hjertelig takk til vår administrasjon som hver dag står på for at Stavanger skal være den beste kommunen i landet for alle innbyggerne.

Politikk er gøy når laget rundt fungerer. Sammen kan vi løfte hverandre.

Selvfølgelig må det til noen vedtak som peker på en politisk retning innimellom.

Skuffet over Øyposen

Det skuffer meg i denne sammenhengen at Øyposten, vår lokalavis, lar noen sette søkelys på at intensjonsavtalen ikke er oppfulgt, og vinkler det som en negativ sak. Det er kanskje riktig det at vi ikke gjør ordrett det som står. Men vi gjør faktisk mye mer.

Her er det som står i Intensjonsavtalen:

Flertallet i Utvalg for Miljø og utbygging gikk for et alternativ D i saksfremlegget. Alternativ D var et nytt alternativ som var tilført av direktøren etter tidligere behandlinger av saken. Dette alternativet var forståelsen av forslaget til Rennesøy kommunedelsutvalg som var litt bedre presisert i saksfremlegget fra direktøren.  

I praksis gikk flertallet videre med er Rennesøy kommunedelsutvalgs eget forslag som var et enstemmig forslag i Rennesøy kommunedelsutvalg.

Jeg vil driste meg til og si, at noen bør gå inn og lese saken og faktisk fattet vedtak før de går til media og kritiserer flertallet med usannheter.

Avtalen sier det skal bygges et nytt bygg på kaien. Det blir nytt bygg, og det blir  1400m2

Avtalen sier og at nybygg skal finansieres ved salg av kommunehus. Det er kun 27mill. Vi skal bruke 168 millioner. Det er ikke sikkert Rennesøy kommune kunne gjort det så raskt som dette.

Et kjempeløft

I tillegg skal vi totalrenovere Meieriet som ikke er en del av intensjonsavtalen. Dette gjør vi fordi vi mener dette er et viktig bygg for sentrumsområdet som innbyggere på Rennesøy vil ha stor glede av i fremtiden.

Det Øyposten bør gjøre dersom jeg skal ha tillit til at den balanserer en sak, er å sette søkelys på at er at det politiske flertallet i denne saken faktisk gjør mer enn det intensjonsavtalen sier. Dette er et kjempeløft i Vikevåg som innbyggerne på Rennesøy vil ha glede av i lang tid fremover.

(Dette er en gladsak og absolutt ikke noe negativt. La oss heller sette søkelys på alt som er bra fremfor å  dyrke negativitet.

Jeg gleder meg på vegne av Rennesøys befolkning som nå står ovenfor en storsatsing i kommunedelen.

La oss fortsette med dette så kan det meste fort gå godt.

Birger W Hetland

Kommunestyrerepresentant

Stavanger Senterparti.