En aktivitetspark på Ryggjabø vil være en berikelse og en resurs

Jeg tror i alle tilfeller ikke en tomt som dette vil få stå urørt i 20 år i påvente av et mulig behov for utbygging av Finnøy Sentralskole. Og om så var tilfelle ville det være et berømmelig fremsyn kommunen, etter min mening, ikke har for vane å vise på Finnøy, skriver Sjur Magne Nordbø i dette innlegget til Øyposten.

Publisert: Publisert:

Av Sjur Magne Nordbø

Spanne mener Ryggjabø tomten bør spares da han finner det sannsynlig at Finnøy sentralskole må utvides i løpet av de neste 20 årene. Fremsyn er en attråverdig egenskap. Denne burde byutviklere og politikkere hatt mye mer av. Jeg er imidlertid usikker på hva han baserer denne antagelsen på.

Etter hva jeg klarer å se hadde Finnøy som kommune fra 2017-19, og som bydel fra 2019-d.d. negativ befolkningsvekst, men lar meg gjerne korrigere her. Jeg tror i alle tilfeller ikke en tomt som dette vil få stå urørt i 20 år i påvente av et mulig behov for utbygging av Finnøy Sentralskole. Og om så var tilfelle ville det være et berømmelig fremsyn kommunen, etter min mening, ikke har for vane å vise på Finnøy.

Jeg tenker heller at en aktivitetspark på Ryggjabø vil være en berikelse og en resurs for de barna og unge som går på Finnøy Sentralskole i dag. 50% av oppdragene for den største leverandøren av skateparker i landet er ifm. nye eller eksisterende skoler.

Det gleder meg at Spanne har blikk for de gamle i sine visjoner av hva en aktivitetspark på Finnøy burde være. Å ha med seg et perspektiv for hvordan et aktivitetsanlegg skal treffe bredest i befolkningen er viktig. Jeg er stolt av min arbeidserfaring fra Heimetjenesta og rehab ved Finnøy sjukeheim.

Jeg har også en mor som legger hjerte og kroppen igjen i arbeidet med Finnøys gamle. Å lage et anlegg de eldre i kommunen kan bruke, og hvor generasjoner kan møtes er en drøm og et mål. Jeg tror dessverre at 400 meter forskjell i beliggenhet ikke vil være det som gjør et anlegg tilgjengelig for sykehjemmets beboere. Det er det økt bemanning eller frivillig innsats som kan gjøre. Forøvrig deler jeg jeg drømmen om et anlegg med grønne lunger.

Hvor bør parken ligge

Et gledelig moment er at, så vidt jeg klarer å se, er det ingen uenighet om Finnøy trenger et nærmiljøanlegg. Jeg er ikke imot et nærmiljøanlegg mer sentral på Judaberg. Jeg er imidlertid redd for at dette vil gjøre prosjektet mer kostbart og at det er flere hensyn som må tas med en mer sentral plassering. Dette vil gjøre prosjektet mindre gjennomførbart.

Skavland mener at naturlig trafikk og ferdsel forbi et anlegg er nødvendig av flere grunner. Ryggjabøtomta har ikke like mye trafikk som mer sentrale tomter på Judaberg. Det er imidlertid i umiddelbar nærhet til Finnøy Sentralskole. Her oppholder de fleste barn og unge seg det meste av hverdagene sine. Noen også på kveldstid og i helger. Dette er hovedmålgruppen for et nærmiljøanlegg.

Jeg tror ikke plassering på Judaberg eller Ryggjabø vil være avgjørende for bruksgraden anlegget vil ha. At et anlegg kan bli gjenstand for "uønsket aktivitet" kan være et perspektiv verdt å ta på alvor. Noe av bakgrunnen for ønske om en aktivitetspark lå i ungdataundersøkelser som viste en negativ trend blant ungdom på Finnøy. Håpet er at en aktivitetspark kan være med på å skape en arena for mestring og tilhørighet blant de unge på Finnøy. Forhåpentligvis også for de som driver med "uønsket aktivitet".

Om Finnøysamfunnet har for få kritiske røster er jeg usikker på. Debattene rundt "monstermaster", broer, tuneller og skjenking er eksempler på det motsatte. Jeg deler imidlertid Skavland sin utfordring om å engasjere seg. Her ligger nøkkelen til å få et godt utformet nærmiljøanlegg med eierskap i befolkningen. Nettopp gjennom engasjementet for og bidrag i eget lokalsamfunn tror jeg bekymring for "uønsket aktivitet" best adresseres.