Leserbrev: Skjult agenda ved etablering av Finnøy Tomat

Publisert: Publisert:

Fra Rune Nedrebøs «Tomatkrig mot Gartnerhallen» i Aftenbladet 19. mars 1991. «Gartnerhallen misser alle leverandørar på Finnøy dersom initiativtakarane til felles pakking får det som dei vil».

Magnor Aske seier i same innlegg at Bama gjerne overtek Gartnerhallens kvote av Finnøy-tomater.

Ledelsen presset gjennom et brudd med Gartnerhallen som så stengte sitt pakkeri på Finnøy. Det ble solgt til Løyning, og banksjefen overførte mer pakkemengde. Nå hadde Løyning fått mer enn nok, han sa opp pakkeavtalen med Finnøy Tomat til fordel for Landa men nektet videre bruk av sitt pakkeri.

Finnøy Tomats styre gjorde nå det de kunne for å knekke Landa økonomisk. Da de ikke lykkes, la de ned felles pakking på Finnøy.

Landa investerte millionbeløp etter muntlig avtale «gentlemens agreement» med Løyning. Pakkeriet ble bygget og finanisert i god tro på bakgrunn av dette. Hadde det kommet tydelig fram at det var Landa som var hovedmålet, hadde nok historien sett helt annerledes ut.

Dette til orientering

Karl Magnus Landa