Meieriet fortjener å skinne til byjubileet i 2025

Dag Mossige er gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti. Tina Nådland er fra Rennesøy og sitter i bystyret for Arbeiderpartiet.
Publisert: Publisert:

Det verneverdige Meieriet i Vikevåg trenger å bli tatt vare på. Bygget utgjør viktig industrihistorie, rommer folkeminner og gir stolthet til våre innbyggere.

Vern gjennom bruk er bra for miljøet og bra for innbyggerne. For slik som planene ligger nå, vil nettopp bygget får mer og variert bruk. Et så stort bygg midt i sentrum, trenger også økt bruk og liv både på dagtid, kveld og i helger. Her skal det komme ny fritidsklubb, som våre ungdommer selv har fått være med å planlegge sammen med arkitektene, nytt bibliotek på gateplan, ny frivilligsentral og tilrettelagte lokaler for lag- og foreninger.

Innbyggerservice og innbyggerkafé skal spille på lag med de andre nevnte tjenestene, og gi innbyggerne et bedre og felles tjenestetilbud, kultur og service på et sted. Innbyggerservice og bibliotek samarbeider allerede i dag om datahjelp til innbyggerne og svarer på ulike spørsmål fra de besøkende. De ansatte i bibliotek, service og frivillighet vil også få bedre arbeidsmiljø, ved at de da blir flere som jobber sammen på et lite sted og kan utvikle tilbud sammen.

Storsalen bli oppgradert og nye generasjoner vil få muligheten til å blomstre på scenen. De frivillige ildsjelene i Meieriet AL skal fortsatt kunne tilby Rennesøybuen og andre besøkende, kulturopplevelser av høy kvalitet. Kommunedelens storstue vil med dette bli en juvel i sentrum, et naturlig og viktig møtested for alle generasjoner.

En av de største samfunnsutfordringene vi står ovenfor er ensomhet og psykisk helse, og en sentral møteplass som Meieriet, som innehar ulike funksjoner og skaper liv i bygget på ulike tider av døgnet året rundt, vil bidra til å motvirke dette. Det å ha et sted å gå til, å møtes, å være aktiv og bli sett er utrolig viktig. Kommuneplanen sier tydelig at vi skal planlegge for gode bærekraftige hverdagsliv, småbarnstreff, innbyggertreff, aktiviteter i regi av lag og foreninger, innbyggerkafé, seniorkafé, aktiviteter for eldre, kultur og opplevelser, alt dette og mye annet vil gi næring til det gode hverdagslivet i Rennesøy kommunedel.

Arbeiderpartiet vil prioritere Meieriet i vårt budsjett i tråd med formannskapets vedtak. Renoveringen er planlagt med oppstart før sommeren, og vi utfordrer det sittende flertall til også å prioritere planene slik de nå ligger og finne midler i budsjettet i desember, slik at renoveringen kan starte nå og forhåpentligvis være ferdig i utgangen av 2025.

Byjubileet i 2025 har som mål å bygge fellesskap, identitet og sette varige spor etter seg. Et renovert og levende Meieri for innbyggerne vil være et viktig bidrag inn i 900-års jubileet.

Dag Mossige, Gruppeleder Stavanger Arbeiderparti
Tina Nådland, Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Publisert: