Jeg savner dokumentasjon på at buss kan erstatte båt

Tomas Nesheim bur på Judaberg og er blant anna med i aksjonsgruppa Ryfylkeaksjonen 2020.
Publisert: Publisert:

Samferdselsutvalget har hatt møte 15. november, og det synes som de er med på å konfirmere Kolumbus sitt forslag til rasering av kollektivtilbudet i Ryfylke. I en slik sammenheng er det også tydelig at å love før valg er noe helt annet enn å følge opp sine lovnader etter valget. Kristoffer Amdal fra Strand Høyre sier i skrytebrosjyren før valget blant annet:

Jeg vil jobbe for:

  • Lavere priser i Ryfast for å oppnå et felles bo og arbeidsmarked.
  • Et bedre kollektivtilbud for alle.

I samferdselsutvalgets møte sier han ifølge Aftenbladet:

«Etter åpningen av Finnfast og Ryfast er det mulig å få bedre og rimeligere kollektivtilbud med buss enn båt.»

På strekningen Tau – Stavanger er reisetiden omtrent den samme med hurtigbåt og buss, og på denne strekningen er jeg enig med han. Men hurtigbåten anløper ikke Tau for at Strandbuen skal ha et valg mellom buss og hurtigbåt mellom Tau og Stavanger. Den anløper Tau fordi Strand og Finnøy bydel i Stavanger i veldig mange år har vært et felles bo- og arbeidsmarked.

Et viktig argument for å flytte akvalinja og Ryggjabø vidaregåande skole fra Finnøy til Strand var nettopp den gode hurtigbåtforbindelsen mellom Finnøy og Tau. Tryggheim skole på Tau har også veldig mange elever fra bydelen Finnøy. Både i helsestell og andre offentlige tjenester, oppdrettsnæringen og andre næringer i bydelen, er pendling mellom øyene i denne bydelen og Tau en forutsetning.

En busstur mellom Rennesøy og Tau tar 1 time og 45 minutter minimum. Skal du reise fra Judaberg med buss via Talgje, må en legge til minst 20 minutter. Hva da med de som kommer enda leger nordfra. En reise mellom Sjernarøyene eller Ombo og Tau med ferje og buss vil ta omkring 3 timer hver vei. Reisetiden med hurtigbåt mellom Judaberg og Tau er 25 minutter, og 10 til 20 minutter lenger til Ombo/Sjernarøyene.

Jeg oppfordrer Kristoffer Amdal til å dokumentere sin løsning på et bedre og rimeligere kollektivtilbud med buss enn båt innenfor bydelen Stavanger og det felles bo- og arbeidsområdet, som Strand og bydelen Finnøy i Stavanger utgjør.

Av Tomas Nesheim

Publisert: