Full stopp for utvikling i Vikevåg

Terje Øvrebø (Sp) var leder i Rennesøy kommunedelsutvalg i forrige periode mens Dagny Sunnanå Hausken (Sp) var varaordfører i Stavanger kommune.
Publisert: Publisert:

Intensjonsavtalen som ble utarbeidet i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy sier at «Judaberg og Vikevåg skal utvikles med sentrumsfunksjoner for Finnøy og Rennesøy. Det skal utvikles kommunedelssentra med tettstedsfunksjoner som handel og offentlige tjenester.»

Dette har Senterpartiet i Stavanger arbeidet for i fire år. Vi sørget også for å få lagt inn i samarbeidsavtalen med flertallspartiene i forrige kommunestyreperiode at dette skulle følges opp, og vi skulle bygge et nytt helsehus på kaien i Vikevåg.

Kommunedirektøren fikk i oppdrag å utarbeide et forslag som så alle de kommunale byggene i Vikevåg i en sammenheng. Dette ble fulgt bra opp etter en lang prosess med mulighetsstudie og planlegging. Mulighetsstudier har det for øvrig vært mange av i Vikevåg, seinest like før kommunesammenslåingen.

I november 2022 ble et av alternativene som kommunedirektøren la fram politisk vedtatt.

Vi skulle begynne med rehabilitering av kulturhuset Meieriet, flytte biblioteket ned i første etasje og samlokalisere det med servicetorget. Deretter var planen å bygge nytt helsehus på kaien og omregulere det gamle kommunehuset til boligformål. Penger ble lagt inn i budsjettet, og nå var alt klart til å starte arbeidet våren 2024.

I kommunedirektøren sitt forslag til budsjett i høst var imidlertid pengene til rehabilitering av Meieriet tatt ut.

Det er et politisk ansvar å vise at de som styrer kommunen i dag står ved det som ble vedtatt for et år siden, og som også de den gang stemte for. Viss vi ikke kommer i gang nå, vil vi igjen bli sendt ut i en ørkenvandring av mulighetsstudier og planlegging.

Kulturhuset Meieriet er et veldig viktig bygg for hele Rennesøy kommunedel. Vi trenger et bibliotek, frivilligsentral, servicetorg som er synlig for alle. Vi trenger også de kulturelle aktivitetene som skjer i Kulturhuset vårt. Vi trenger at det skjer en fornying av Vikevåg sentrum nå.

Det ser ikke ut til at Høyre, Frp, KrF, V og Pensjonistpartiet vil stå ved det de var med å vedtok i 2022. Meieriet er så godt som strøket i budsjettet som disse partiene la fram i forrige formannskap. Det mest utrolige er at våre lokale politikere fra Høyre, Frp og Venstre i Rennesøy kommunedelsutvalg spiller inn til sine partier at dette er greit. Selvsagt blir det applaudert i Stavanger at vi ikke skal bruke penger i Vikevåg. Det er nok av huller å putte pengene i Stavanger by.

For oss i Senterpartiet som brenner for utvikling i utkanten av kommunen og for å beholde et best mulig tjenestetilbud nær der folk bor, er dette helt ubegripelig. Det er fryktelig trist for innbyggerne i Rennesøy som har sett fram til at det endelig skulle skje noe i Vikevåg. I vårt alternative budsjett har vi sammen med MDG lagt inn 157 millioner kroner til å følge planene for rehabilitering av Meieriet.

Det blir full stopp for all utvikling i Vikevåg sentrum i mange år framover dersom ikke flertallet i kommunestyret snur før budsjettvedtaket i desember.

Terje Øvrebø og Dagny Sunnanå Hausken

Publisert: