Leserbrev: Flertallspartiene bryter avtalen igjen.

I et leserinnlegg skriver senterpartipolitiker Birger W Hetland at Rennesøy og Finnøy er blitt overøst av penger etter kommunesammenslåingen. «Denne gangen er det Vikevåg som står foran en enorm satsing som langt overgår det Rennesøy selv hadde hatt mulighet til innen så kort tid, dersom det fortsatt hadde vært egen kommune.»

Publisert: Publisert:
Det står ingen ting om at meieriet skal oppgraderes i intensjonsavtalen. Derimot skulle det komme et kommunedelssenter på kaien, heter det i innlegget.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet gikk derimot ut i Rogalands Avis 7. februar med påstand om det motsatte. «Det har ikke blitt bedre på Rennesøy etter kommunesammenslåingen, men det er ikke Stavanger sin feil.»

Senterpartiet påstår at Rennesøy er overøst med penger, men de rødgrønne flertallspartiene stemte ned forslag fra FrP, H, og V i utvalg for Miljø og utbygging, om å få en oversikt over nettopp på dette. Forslaget som ble nedstemt lød:

«Med utgangspunkt i løsrivingsstemningen som har oppstått flere steder i landet, inkludert i Sandnes og Forsand, og for å forhindre at debatten skal blomstre på Rennesøy og Finnøy, ønsker Utvalg for miljø og utbygging en sak som viser en oversikt på alle tiltak som er ferdig, igangsatt, eller planlagt i de ”nye” kommunedelene.» 

Senterpartiet og resten av de rødgrønne flertallspartiene påstår at de sitter med økonomiske oversikter som kommunedirektøren ikke har presentert for kommunestyret. Oversikten kommer ikke opp før til neste år, så det blir derimot spennende å se om de rødgrønne flertallspartiene har rett, for da har varaordføreren Sunnanå (sp) feil.

Det er ingen tvil om at vedtaket fra de rødgrønne flertallspartiene er et løftebrudd med intensjonsavtalen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy.
De som arbeidet med intensjonsavtalen hadde en klar oppfatning om hva som skulle skje i Vikevåg. Det står ingenting om at Meieriet skal rehabiliteres. Derimot står det at det skal oppføres et nytt bygg som skal være kommunedelssenter med servicefunksjoner og lokaler for helsetjenester med lege, helsestasjon, tverrfaglig lavterskeltjenester som psykisk helsevern, rusvern, NAV, og miljøtjenester, samt tannlege og frivilligsentral.

Innbyggerne på Rennesøy er blitt ført bak lyset av de rødgrønne flertallspartiene og har god grunn til å være misfornøyde. Senterpartiets lokale politikere bør være ærlige ovenfor rennesøybuen for intensjonsavtalen og protokollene lyver ikke.

Tor Bernard Harestad

Leif Arne Moi Nilsen

Fremskrittspartiet