Vi jobber for å ytterligere øke tempoet i pelsdyrsakene

Geir Pollestad er innvalgt på Stortinget for Senterpartiet i Rogaland. Han er også finanspolitisk talsperson og parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.
Publisert: Publisert:

Forbudet mot hold av pelsdyr er ikke noe Sp ønsket. Vi kjempet hardt imot. Det var H, Frp, V, KrF, SV og MdG som har presset dette gjennom.

Solberg-regjeringen hadde avsluttet arbeidet med å lage regelverk for erstatning. Dette ville ikke i det hele tatt dekket det økonomiske tapet for bøndene. Vi gikk derfor nye runder for å forbedre erstatningen da vi vant valget.

I mars 2022 var dette på plass med søknadsfrist i oktober 2022. Det er disse som behandles nå. Prosessen har tatt lengre tid enn ønsket blant annet på grunn av en konflikt mellom landbruksdirektoratet og takstselskap. Dette ble det ryddet opp i.

Jeg er veldig godt fornøyd med ordningen vi fikk på plass. Jeg er ikke like godt fornøyd med tiden det har tatt å få utbetalt erstatning. Derfor ble det gitt mulighet for foreløpig erstatning.

Vi jobber nå for å ytterligere øke tempoet i pelsdyrsakene. Og jeg vet at landbruksministeren også er opptatt av det.

Det Høyre gjorde da de valgte å legge ned en næring er helt nytt i Norge. Derfor er arbeidet med erstatning for næringsforbud også nytt.

Uten Senterpartiets vilje til å prioritere erstatningen ville oppgjørene for lengst vært avsluttet og bøndene hadde sittet igjen med småpenger.

Det er er behandlet 180 saker om erstatning etter forbudet mot hold av pelsdyr. 9 har fått endelig tilbud, 154 har fått tilbud om foreløpig erstatning og 17 har fått avslag. Det er tilbudt erstatning for rundt 800 millioner kroner.

Når antallet som har fått endelig tilbud øker, så vil også totalkostnaden øke. Der det er foretatt utbetaling for endelig oppgjør, ligger utbetalingen på i overkant av 10 mill. kroner.

Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet

Publisert: