Politikk virker i eldreomsorgen

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken bor på Mosterøy og er Senterpartiets listetopp til høstens kommunevalg.
Publisert: Publisert:

Andelen eldre i befolkningen vil øke i årene som kommer. Det er selvsagt positivt at vi lever lengre. Vi må satse på at eldre kan bo hjemme og holde seg friske, forebygge fysiske problemer og ikke minst møte den kanskje største utfordringen for mange, nemlig ensomhet. Senterpartiet har sammen med våre samarbeidspartnere de siste fire årene satset tungt på eldreomsorg, og levert tidenes satsing på området. Vi skal videre, og ambisjonene er klare: Landets beste kommune på området.

Behovet for pleiepersonell vil bli den store utfordringen framover. Det er i dag på landsbasis 17.000 sykepleier som arbeider andre steder enn i helsevesenet. 7000 sykepleierstillinger står ubesatt ifølge Norsk Sykepleierforbund. Det er selvsagt flere grunner til at helsepersonell forlater yrket, og noen av dem kan vi utvilsomt gjøre noe med.

I løpet av de årene jeg har vært varaordfører i Stavanger, har jeg besøkt mange av sykehjemmene i kommunen. Det har vært både kjekt og interessant. Senterpartiet har, sammen med våre samarbeidspartier, blant annet økt midlene til hjemmetjenesten, innført gratis trygghetsalarmer, økt bevilgninger til fysio/ergoterapi og bemanning i sykehjemmene, og har vedtatt at alle nye sykehjem skal bygges med eget kjøkken.

Det er godt å høre at vi har gjort en forskjell de siste fire årene. Det merkes at hverdagen for pleiepersonell i sykehjemmene er blitt lettere, er tilbakemeldingene. Da blir også livskvaliteten til beboerne bedre. Politikken vår virker.

Spesielt bli midler som vi har bevilget til husassistenter på alle sykehjem trukket fram som veldig positivt. Husassistentene avlaster pleiepersonell med praktiske oppgaver. Det er i tillegg alltid noen som er til stede blant beboerne.

Vi kan lære mye av våre mindre sykehjem. Her er det lett for både pasienter og pleiepersonell å bli sett og verdsatt. Personalet her føler at de har oversikt får gjort den jobben de ønsker. Sykefraværet på Sparekassen sitt sykehjem på Storhaug er på 3 prosent. De har ikke utfordringer med å rekruttere sykepleiere. De har egentlig ansatt flere sykepleier enn de strengt tatt trenger. Brukerundersøkelsene er gode og pleiepersonellet er stabilt, over tiår. De har eget kjøkken som serverer hjemmelaget mat.

Senterpartiet er opptatt av at sykehjem skal være et hjem og ikke fremstå som en institusjon. Vi vil kjempe for at de mindre sykehjemmene i Stavanger skal bestå. Vi trenger et mangfold. De siste årene av pasientene sitt liv skal de ikke oppleve at de bor på et sykehus. Det er ikke alltid store fagmiljø og maksimal utnytting av pleiepersonell som svarer seg i lengden. Folk må føle at de får gjort jobben sin på en god måte uten et umenneskelig stressnivå.

Kommunestyret har vedtatt at vi skal bygge byens største sykehjem på Jåttå, 180 plasser. Senterpartiets mantra her er at vi må få delt opp dette gigantiske sykehjemmet i mindre enheter. Særlig viktig er det at pasienter med demens opplever at de bor på et sted der de greier å orientere seg og føler trygghet. Det håper jeg virkelig vi skal greie.

Dersom vi får tillit av velgerne til å fortsette å bli med å styre Stavanger kommune, vil satsing på god eldreomsorg nær der folk bor fortsatt være en svært viktig sak for Senterpartiet.

Vi ønsker at de eldre som trenger sykehjemsplass skal få det i sitt nærmiljø, og ikke bli sendt på sykehjemsturné rundt omkring i hele Stavanger kommune.

Dagny Sunnanå Hausken

Varaordfører og sykepleier

Publisert: