Vikevåg sentrum, et sted for minner og muligheter

Sigmund Asmervik er arkitekt, forfatter og professor emeritus i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.
Publisert: Publisert:

Litt overraskende er det at Judaberg og Vikevåg har fått så lite oppmerksomhet i den nylig vedtatte kommuneplanen. Begge stedene bærer på kulturskatter som lett kan gå tapt om vi ikke er oppmerksomme i denne sårbare fasen fra å være relativt små landbrukskommuner til nesten å bli borte i selveste oljehovedstaden. Derfor er så viktig at investeringene i Vikevåg sentrum både tar vare på historien og samtidig ser muligheter for framtiden. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

Meieribygget markerer seg som det viktigste bygget i Vikevåg sentrum. Det er et klassisk bygg fra 1950, fra etterkrigstiden hvor arven etter funksjonalismen er tydelig, men som her også har fått en udogmatisk utforming tilpasset bygningsmassen ellers. Bygget kan betegnes som det absolutt mest verneverdig «industribygget» på øya. Med en alder på over 70 år faller det inn under kategorien som kulturminne i den nye kommuneplanen som ble vedtatt 19. juni i år.

Meieribygget i Vikevåg.

Grunnlaget for framtiden for Vikevåg sentrum er en god tettstedsplan. Denne planen må ta utgangspunkt i meieribyggets plassering og dimensjoner. Det er vel å bra å få slått fast at biblioteket skal flyttes ned til første etasje til de tidligere banklokalene, og at det er behov for flere kontorlokaler for helserelaterte funksjoner. Men først og fremst må dette baseres på at det utvikles gode byrom. Sentrum i Vikevåg trenger sårt en sentral plass, et torg og en park dimensjonert for lokale behov og som er skjermet fra det ugjestmilde været med vind og regn i store deler av året. Jeg ser for meg et slikt torg med to vinkelrette akser med et kvartal som omkranser den nye plassen med beskjeden høyde i to og tre etasjer.

Denne nye bygningen bygges som en lav «krans» rundt plassen som vil gi rikelig med rom for kontorer til helserelaterte funksjoner. Det må bygges på en fleksibel måte som også kan gi plass for andre funksjoner som butikker, kontor til andre formål eller kanskje en kafé. Med en beskjeden høyde vil det historisk verneverdige meieribygget fortsatt være det dominerende bygget i sentrum.

 Vikevåg trenger en plass avgrenset med en lav bebyggelse (tegnet med rød strek) med 2–3 etasjer. Intim, men ikke for liten, romslig men ikke for stor. 25 x 25 meter og med ankomst i aksen fra kulturhuset.

Det er helt opplagt behov for å få inn en del privat kapital for å kunne realisere en nødvendig utbedring og oppgradering av både meieriet og ønsket om et «helsehus».

Løsningen for å skaffe nødvendig kapitel ligger i dagen ved å gi plass til et betydelig antall boliger. Dette vil kunne bli svært attraktive boliger med høy salgspris med den sentrale beliggenheten med mulighet til å ha fritidsbåten nesten i armlengdes avstand.

Og det er også selvfølgelig viktig å «holde liv» i sentrum også når kontorer av ulike slag er stengt tidlig på ettermiddagen.

Det bør være mulig å arbeide parallelt med oppgradering av meieribygget samtid med at det planlegges for et nytt bygg med kontorer for helserelaterte aktiviteter. Da er selvfølgelig nødvendig at begge disse tiltakene er knyttet til kommunens budsjetter de nærmeste årene.

I den tidligere mulighetsstudien heter det: Det er en betydelig risiko ved at meieriet er en eldre bygning fra 1950-tallet, at det kan avdekke kostnader en ikke kan vite om i dag.

Dette er en typisk tendensiøs formulering i disfavør av å ta vare på det eksisterende. Enkelt sagt er det vel like stor risiko ved kostnadsberegningene for nybygg med de erfaringene vi har opplevd det siste året med sterkt økende kostnader på byggematerialer.

Med den verneverdien som er nedfelt i kommuneplanen er det sannsynlig at en svært kostbar og omfattende oppgradering for å oppfylle TEK 17 (teknisk forskrift) verken vil være tilrådelig eller ønsket. En vesentlig del av kostnadene vil her være knyttet til dagens krav til ventilasjon. Men det er ikke sikkert det er behov for dette for hele bygget. Ved å vise edruelighet og forstand når det gjelder inngrep i det verneverdige bygget, og i tillegg få inn betydelig privat kapital med et betydelig antall boliger i et nytt bygg, burde det være fullt mulig å få realisert både et vernet og tidsmessig kulturbygg og et kombinert kontor- og boligbygg. Dette vil derved kunne gi Vikevåg sentrum en sterkt etterlengtet oppgradering.

Av Sigmund Asmervik
arkitekt og byplanlegger

Kart over Vikevåg sentrum:

Publisert: