Lesarbrev: Når skal snora klyppast på gang- og sykkelvegen på Finnøy

Eg har lese i Aftenbladet at det er gjort vedtak om gang- og sykkelveg ved Ølberg i Sola kommune. Denne er på 2,5 kilometer, og vedtaket vart gjort i 2020.

Publisert: Publisert:
Vikekleiva er ein farleg strekning for mjuke trafikantar

No går det fram at Fylkesordførar Marianne Chesak har opna gang- og sykkelvegen ved Ølberg, 2 år etter at vedtaket vart fatta.

Det er eit vedtak i Fylkestinget som er 30 år gammalt der det går fram at det skal være gang- og sykkelveg fra Nåden til Vikekleiva, men den gangen var det ikkje pengar til dette.

No er trafikken 10 ganger større enn for 30 år sidan. Det er også mange trailerar som køyrer på vegen noko som gjer vegen svært farleg for mjuke trafikantar. Eg stiller spørmål om når fylkesordføraren kjem til å klyppa snora på gang- og sykkelvegen her på Finnøy.

Med helsing

Tor Øystein Nærland