Nei til økt skuddpremie på mink

Leder Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst
Publisert: Publisert:

Vi leser i Øyposten at Haugvaldstad sine to katter gikk i ei minkfelle som var oppsatt feil. Haugvaldstad frykter flere dyrelidelser om premiene økes slik Stavanger kommune har meldt de skal gjøre. Vi er mange som er enig i det.

Rovviltets Røst har, sammen med andre foreninger som Aktivt Rovdyrvern og Dyrenes Rett, arbeidet med fellefangst av mår (og også bever) den siste tiden, da vi ser en god del feilslag og såkalt «bi-fangst», altså at andre dyr og fugler går i fellene. Det har også vært flere episoder der både hunder og katter har gått i fellene. Også Foreningen Våre Rovdyr, Noah og flere privatpersoner har vært engasjert i fellefangst. Og hvorfor er det så mange som engasjerer seg i det samme? Nettopp fordi vi ser så utrolig mange dyrelidelser der ute.

Ingen dyr skal lide, heller ikke arter som er uønsket.

Vi ser nå at Stavanger kommune ønsker å øke skuddpremiene ved fangst av mink og Rovviltets Røst har nå kontaktet dem for å oppfordre dem til å IKKE øke skuddpremiene på mink.

Man skal være klar over at dersom premiene blir svært høye vil «hvermannsen» ut å jakte mink, nettopp på grunn av pengene. Til og med personer som kanskje aldri før har satt opp ei felle. Dette er ikke bra, og vil mest sannsynlig føre til feil oppsett og inhuman fangst.

Vi har sett svært mange feilslag på feller, grunnet feil oppsett, slik at dyrene får slaget enten for langt bak på kroppen eller for langt frem, over snuta. Dette er ikke akseptabelt.

At man i tillegg kan fange mink hele året, også i den sårbare yngletid, er også problematisk.

Selv om mink er en uønsket art i norsk natur, må ikke iveren etter å drepe dem gå på bekostning av dyrevelferden!

Anne Margrethe Vadder

Rovviltets Røst

Publisert: