Leserbrev: Jordkabel, sykkelveier og å lytte til folk

Under helgens fylkesårsmøte i Rogaland Venstre vedtok vi at vi foretrekker å legge kraftledninger som jordkabel fremfor høyspentmaster.

Mette Vabø (v)
Publisert: Publisert:

Det er vi flere som er glade for, og det er jeg sikker på at Berit M. Hopland som skriver om dette i Øyposten også er glad for.

I Stavanger har Venstre kjempet for at kraftkablene som skal gå over Finnøy skal legges som jordkabel. Jeg har blant annet fremmet et forslag om at kommunen burde forskuttere gang- og sykkelvei på strekningen mellom Judaberg og Reilstad, og at det i den forbindelse burde bli lagt kraftkabler i bakken på denne strekningen.

Det ville vært både rasjonelt og fornuftig av kommunen å velge et slikt alternativ.

Flertallet i Stavanger (Ap, Sp, Sv, Rødt, Mdg og Fp) ville noe annet og gikk imot dette vedtaket. De foretrekker å vente på at fylkeskommunen skal betale for gang- og sykkelveien, og risikerer i samme slengen å miste den unike muligheten til å få lagt kraftkablene i bakken under arbeidet med
sykkelveien.

At det argumenteres med at de vil at fylket skal betale for alle prosjekter langs
fylkesveiene faller på steingrunn all den tid de selv har lagt inn sykkelvei fra Judaberg til Lauvsnes gartneri, som også er en fylkesvei.

Framover bør kommunen stille seg mer positiv til slike muligheter, og vi bør definitivt velge jordkabel fremfor høyspentmaster der det lar seg gjøre. Det er absolutt det beste for naturen, for den skal vi vokte oss for å bygge for mye ned.

Vi trenger all naturen og matjorden vi har i kommunen vår, og når vi nå har behov for mer strøm må vi klare å få på plass kraftkablene uten for store ødeleggelser. Det er Venstre opptatt av å jobbe for.

Mette Vabø, ordførerkandidat Stavanger Venstre

Publisert: