Appell om å frede pendlerrutene

Håkon Eide er leder i Pendlerforeningen, en forening for alle i øyene som er avhengige av båt.
Publisert:

Vi ber innstendig om at politikerne freder pendlerrutene morgen og kveld, og dette ser ut til å være i tråd med kommunedirektørens forslag til kutt. Alle pendlere er svært avhengige av morgenrutene som går fra kl. 05.50 og til 9.00 via Judaberg videre til Tau og Stavanger. Det samme gjelder ettermiddagsrutene fra Stavanger og Tau fra kl. 14.30 til 18.00.

Judaberg på Finnøy er et «nav» og et knutepunkt hvor båtene møtes og er samtidig et knutepunkt for interntransport mellom øyene. Vi har og flere viktige bedrifter nord for Finnøy som er avhengig av hurtigbåtene. Vi syns det er trist at det kuttes i «Kvitsøyruten» og «Hjelmelandsruten» men statistikken tilsier sikkert fakta om dette.

Alle politikere har lovet at de ikke landfaste øyene i nordre del av Stavanger skal prioriteres. Det er kommet kuttforslag på vår hurtigbåt 10.30 fra Stavanger med retur kl. 11.30 og vi må be om at denne beholdes da dette er det eneste reisealternativ midt på dagen for reisende som ikke har bil og må viktige ærend til doktor og tannlege.

Denne 10.30 ruten er ofte benyttet av den eldre del av befolkningen og blir i høyeste grad stigmatiserende hvis denne blir tatt ut. Vi er nå blitt en stor og viktig pendlerforening med 181 medlemmer og tar sikte på å bli så stor at vi kan påvirke viktige utfall i neste kommune og fylkestingsvalg når stemmemarginene er små.

Vi må få legge til en kommentar til overordnede framtidsplaner for elektrifisering av hurtigbåtene. Ja vi skal og må være fremtidsrettet med tanke på teknologi og miljø, men at dette skal være på plass i 2030 ser vi som urealistisk. Det er ikke konkrete planer om ladepunkter på rutene og strømleverandørene sier at det ikke finnes kapasitet på strømnettet. Eksperter på elektrifisering av båtene sier også at med dagens ladetid betyr at en båt hele tiden må være til lading og det betyr videre at en ekstra båt må inn. Kan vinning gå opp i spinning, spør vi.

Hvis fraflyttingen på øyene skal reverseres bør heller rutene styrkes mener vi og har hele vårt liv måttet kjempe for mulighetene våre. Vi har snakket med grendelagene på alle øyene og de støtter fullt opp om vår appell.

På vegne av Pendlerforeningen, Håkon Eide

Publisert: