Betalingsfrie ferjer

Stein Flom-Jacobsen bor på Kvitsøy.
Publisert: Publisert:

En rettesnor for meg de åtte årene så lenge jeg fikk være i politikken som kommunestyremedlem, gruppeleder og til slutt varaordfører, var Erik Bye som sa:

«Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre! Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen, er at de er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folkets herrer!»

Til dere som er politikere sentralt og i Rogaland fylkesting: Slutt å praktisere «blame-game» ved å dytte skyld og ansvar frem og tilbake!

Fakta er: Stortingsflertallet har gitt støtte til betalingsfrie ferjer. Det er Stortinget som er bevilgende myndighet, ikke regjeringen. Disse pengene kommer fra oss, skattebetalerne, så dette er ikke «gratis». Flertallspartiene i fylkestinget har vedtatt å gjeninnføre betaling for biler. Opprinnelig handlet denne samferdselssaken om busser og hurtigbåter, som av en eller annen grunn fikk et helt annet fokus.

Svært mange av dere som er politikere på det nivået får godt betalt for å finne løsninger, uansett om dere oppfatter betalingsfrie ferjer som en gordisk knute eller et Columbi egg. Store ord og fett flesk hjelper lite. Gjør jobben!

Husk at å være politiker er verken et yrke eller et kall. Dere er valgt inn på tillit og skal være våre ombud. Tillit kan forsvinne raskt når man gjør ulovlige ting som å bryte norsk lov, regler, reglementer, vedtekter og så videre. Brudd på valgløfter kommer også i denne kategori, særlig hvis de er grove og går mot eget parti sine fanesaker. I særlig grad vil dette gjelde hvis folk flest oppfatter disse brudd som at det er viktigere med posisjoner i politikken enn å stå for partienes kjernesaker. Som eksempel kan nevnes næringspolitikk (like konkurransevilkår), avvikling av bompenger (inkludert på ferjer) og å ta hele landet i bruk (også øykommuner).

Den som det står respekt av i denne saken er Stavangers ordfører som her åpenbart er ombud og tenker på sine innbyggere og næringslivet ved at Stavanger vil vurdere å dekke regningen tre måneder fremover fra 1. april til det blir avklart om øremerking av tilskudd fra Stortinget. Jeg regner selvfølgelig med at hun har dekning hos flertallspartiene i Stavanger.

Hva vil dette bety for innbyggerne på Kvitsøy og Utsira, de to minste og ikke landfaste kommunene i landet?

Vil det bety at innbyggerne i disse kommunene blir de eneste i landet uten betalingsfri ferje, eller vil fylkestingets flertall innse at dette vil være politisk galskap alternativt at fylkestingsflertallet er villig til begå politisk «harakiri» i neste omgang?

Hvis ikke fylkespolitikerne besinner seg så kan jeg love at vi, øyboere, vil huske dette ved valgene, og jeg lover at dere vil få klinkende klare påminnelser før hvert valg; både lokalt, i fylket og til stortingsvalget.

Stein Flom-Jacobsen, Kvitsøy

Publisert: