Dropp kutt i hurtigbåttilbudet

Fra kaien på Judaberg
Publisert: Publisert:

Sjernarøy vekst syns det er synd at en velger å kutte i kollektivtilbud der en allerede har dårlig frekvens, samt lite alternativer.

Det er ikke alle som har mulighet til å reise med bil, og avgang fra Stavanger 10.30 er viktig for mange. Det er nettopp denne avgangen mange benytter seg av til/fra diverse helsetilbud, herunder legebesøk. Dette både internt i øyene, men også til/fra Stavanger. Det vil også bli veldig lang tid mellom avganger ved å kutte denne ruten.

Det er dette vi frykter, kutt i ruter der det allerede er lav frekvens rammer betydelig hardere enn kutt i ruter med kundegrunnlag for avganger hvert 10. minutt. Virker likevel som den «letteste» løsningen, noe som dessverre resulterer i at det blir enda mer krevende for de av oss som bor mindre sentralt å velge kollektivt. Og ved å kutte i hurtigbåtrutene i øyene reduserer man ikke bare mulighetene, man tar muligheten bort.

En kan også stille seg spørrende til fremtidens tilbud med tanke på nullutslipp, nybygg og anbud som allerede per i dag blir for kostbare. Om en skal møte kravene og samtidig ønsker bosetting på øyene i Ryfylke, bør fylkeskommunen se nærmere på «Øyfast», et prosjekt som har en positiv kost når en legger inn ferjeavløsningsmidler.

På vegne av Sjernarøy Vekst, Jeanette Vik

Publisert: