Leserbrev: Rekkefølgekrav må brukes med fornuft

Det er med stor interesse jeg leser innlegget til Erlend Eggebø publisert på oyposten.no torsdag 8.desember.

Publisert: Publisert:
Strekningen Reilstad-Nåden har planer om gang- og sykkelvei, men uten at det foreløpig er realisert.
Høyres Nils Petter Flesjå

I innlegget stiller han spørsmål om det er skivebom av Høyre å bruke det private
næringslivet som brekkstang for manglende politisk handling i lokal samferdsel.

Et av virkemidlene som politikere på ulike nivå har er å stille rekkefølgekrav få å få gjennomført prosjekter som f.eks utbygging av gang- og sykkelveier. Dette er et virkemiddel som må brukes med en god porsjon sunn fornuft og med god kunnskap om området det blir benyttet.

Gang- og sykkelveien fra Judaberg til Reilstad som alle i Finnøy kommunedel har ventet på i årevis, er et godt eksempel på når rekkefølgekravet blir for krevende til at det blir gjennomførbart for de som er pålagt det. Heldigvis har vi hatt, og har fortsatt politikere som jobber for å finne løsning på dette slik at små og store som ferdes på denne strekningen forhåpentligvis i fremtiden kan gå og sykle trygt
også her.

At Høyre i kommunedelsutvalget satte fram ett oversendelsesforslag om at rekkefølgekrav også må gjelde for industri, handler nok mest om å belyse hvor urimelig det er å pålegge et gitt antall boliger utgifter som gjør at de ikke kan gjennomføres.

Ikke at vi nødvendigvis skal belaste et for tiden presset næringsliv, det er jeg helt enig med Eggebø i. Ved å gjøre dette som ett oversendelsesforslag, som ikke er å anse som et vedtak, får en satt fokus på hva som er viktig i den videre prosessen.

Høyre har sammen med opposisjonspartiene i Stavanger lagt inn 5 mill i budsjettet for 2023 for å bidra til at deler av denne veistrekningen skal bli tryggere og beder for våre innbyggere. Jeg og mine medrepresentanter i opposisjonen håper at også posisjonen kan bidra til å få den sårt tiltrengte gang- og sykkelveien på plass slik at både boligutvikling og næringsutvikling både på Reilstad og på
Lauvsnes, samt andre steder kan få den utviklingen vi ønsker.

Nils Petter Flesjå
Stavanger Høyre