Lesarbrev: Skulle ikkje havbrukspengane brukast på Øyfast?

Først ein stor takk til Sissel Marie Bjerga som i Øyposten set ord på utfordringane med ny kommuneplan for Stavanger kontra bl.a. Øyfast.

Publisert: Publisert:
Øyane Bokn og Byre er blant dei som er omfatta av hensynssone i Stavangers nye «Grønn plan».

Av Gunhild Flatebø
Leiaren i Stavanger Aftenblad 24.11 kjem med den gledelege nyhenda at alle sjukeheimane i Stavanger skal få tre husassistentar som heiltids-stillingar. Dette er sikkert sårt tiltrengt bl.a. for å betre trivnaden på sjukeheimane.

Det står og at disse stillingane skal finansieras med midlar frå havbruksfondet.

Eg trudde det det var ein intensjonsavtale mellom gamle Stavanger /Rennesøy /Finnøy , som seiar at desse midlane skal brukast på Øyfast ?

Gunhild Flatebø