Leserbrev: Vi vil ha mer kraft, men ikke i luftspenn

Hvem er kjappest. Er det utbygging av strømnettet eller nyvinninger som ikke får strøm?

Birger W. Hetland
Publisert: Publisert:

Lenge har jeg undret meg over hvor lang tid det kan ta for å bygge ut kraftlinjer slik at taklampen hjemme på kjøkkenet ikke blinker når kompressoren i fjøset starter selv.

Det er over 10 år siden det var for lite strøm for spore på eksisterende nett der hvor jeg bor. Over lengre tid har jeg forsøkt og skjønne dette fenomenet som finnes i linjene.

Alle trenger strøm

Ingen ønsker rasjonering nå som totalforbruket øker og produksjonen ikke bygges fort nok ut.

Paradokset er at alle jeg kjenner inkludert meg selv vil ha mer kraft. Men ingen, eller hvertfall bare få ønsker og bygge dette nettet ut der hvor det går i rett linje tvers over flotte kulturbeite, landskap i fjellet, landbruksareal, turstier osv.

Det er ingen grenser for hvor lett det ser ut utenfra å krysse sårbare områder.

Det er for meg som menigmann svært underlig at der som vi må søke i det vie og det breie for små tiltak i landbruket eller som menig innbygger, garantert ender opp med et rungende nei fra det offentlige.

Der kan L-net, Statnett eller andre bare kjøre på.

Ekspropiering

Det har vist seg at dette tar relativt lang tid om du venter på kraft, men det går skremmende fort med tanke på konsekvensene dette vil ha for både fremtidig matproduksjon å de inngrep som faktisk må til.

Infrastrukturen skal bestå over en lang periode, å mest sannsynlig utvides i tråd med dagens teknologiutvikling. Blir det ingen frivillig løsning hvor grunneier kan få smuler som kamufleres som gode kompensasjoner. Ja da blir det ekspropriert……

Vi i Stavanger senterparti er svært skeptiske til denne praksisen hvor forskjeller på forvaltningspraksis oppleves så forskjellig. Derfor går vi nå til valg på at nye kraftlinjer i Stavanger kommune skal legges i bakken eller i sjø. Vi vil ha mer kraft, men ikke i luftspenn.

Som folkevalg har det for meg vert viktig og finne ut hvorfor det er slik. Hvor er egentlig proppen? Senterpartiet i Rogaland var på besøk hjå Statnett i Sauda denne uken, hvor vi fikk et innblikk i det store bilde over Sør Norge.

Dette var svært interessant for meg som folkevalgt å se dette i et litt større bilde eller bare det som berører vår kommune.

Sauda som er bygget på gammel industri, ser for meg ut til og bli det store knutepunktet i fylket. Det er avgjørende med et fungerende nett for alle. Om Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune eller andre skal nå sine mål om elektrifisering av båter, industri og annet så må faktisk strømmen frem.

Jeg er stolt over og være i et stødig parti som Senterpartiet. Selvfølgelig skal krafta bygges ut, men hele regnestykket må vektes og ikke kun få av parametrene.

Vi sier ja til sjøkabler og nedgravd forsyningsnettverk i hele Stavanger kommune.

Birger W Hetland
3. kandidat Stavanger Senterparti
6. kandidat fylkesstyre

Publisert: