Leserinnlegg: Vi gjør klokt i å gjøre kollektivtrafikken gratis

Tina Nådland, Arbeiderpartiet
Publisert: Publisert:

Buss, tog og hurtigbåt blir gratis for innbyggere i Stavanger kommune. Ordningen vil gjelde på hele Nord-Jæren fra juli i år.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og samarbeidspartiene gjør et klokt politisk grep når de velger å prioritere gratis kollektivtransport som første storby i Norge. Dette blir en viktig brikke i det grønne skiftet, ved å redusere klimautslipp, samt å forbedre luftkvaliteten i byen vår. Alle prater om at flere må over på kollektivt, ja, da må det også faktisk handling til og ikke bare fine ord i programmer og festtaler.

Tiltaket er også klokt da det vil føre til bedre økonomi for de som sliter. Høyres ordførerkandidat sier i media (22.mai) at «Bussen kan jeg betale for selv», men det er det faktisk mange andre som ikke kan. Flere månedskort til 6-700 kroner i en vanlig husstand gjør innhogg i folks privatøkonomi.

Høyres ordførerkandidat hevder videre at dette er et valgkamputspill, og det må hun gjerne, men tiltaket er villet politikk da det er sosialt utjevnende, på lik linje med andre tiltak som Arbeiderpartiet har innført, som gratis SFO og skolemat, samt støtte til tannlegeutgifter.

Dette er et viktig og riktig bidrag til felleskapet og miljøet vårt.

Tina Nådland, Rennesøy

11. kandidat på Stavanger Arbeiderpartiets valgliste

Publisert: