Leserbrev: Ja, Lnett følger energiloven

Publisert: Publisert:
Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lnett.

Til Erik Astad og andre som har lest hans kommentar i Øyposten 13. februar vil vi presisere at Lnett følger Energiloven. Rammene og retningslinjene er gitt av Stortinget. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har nasjonal myndighet til å vedta løsning for utbygging etter en grundig behandling av saken.

Frem til 24. februar er det åpen høring av meldingen i Strand-Finnøy-Nordbø-prosjektet. Alle tiltak har konsekvenser, enten en legger jord- eller sjøkabel eller bygger luftledning. Lnett ber derfor alle å komme med innspill til meldingen slik at prosjektet blir best mulig belyst, fra flest mulig interessenter. Høringsinnspillene deres vil gi NVE et godt grunnlag til å vurdere meldingen.

Det er for tidlig i prosessen til å konkludere på løsning nå. Først må NVE bestemme hva som skal utredes i prosjektet. Deretter skal relevante fagrapporter utarbeides av uavhengige konsulenter, og så kan Lnett søke konsesjon. Denne skal ut på ny høringsrunde, sannsynligvis i løpet av 2024, før NVE kan beslutte hvilken løsning som Lnett skal få bygge. Vår erfaring er at kostnader vektlegges, for å holde nettleien alle betaler lavest mulig, men også andre, ikke-kvantifiserbare hensyn som natur, miljø og kulturminner teller sterkt.

Lnett vil understreke at vi ønsker å utrede jordkabel på deler av traséen, og da får vi svar på hvilke kostnader dette har. Vi er i dialog om muligheten for å samkjøre jordkabel i den planlagte, og ferdigregulerte, gang- og sykkelveien på Finnøy. 

Ingvild Ween

Kommunikasjonssjef i Lnett