Svar til Birger Hetland: Reilstad trenger handling – ikke flere lovord

Erlend Eggebø har interesser i boligbygging på Reilstad.
Publisert:

Reilstad har i praksis hatt byggeforbud i 18 år. I perioden 2005–2012 ble området «båndlagt» for at Finnøy kommune selv skulle utføre en større regulering. Etter å ha mislykket med dette prosjektet på grunn av økonomi og ressurser, så anmodet kommunen oss private aktører, som allerede hadde ventet i flere år, om å utføre private planer.

En privat plan ble utarbeidet og førstegangsgodkjent i 2014 samtidig som en ny kommuneplan var under utarbeidelse. Da det var ønskelig fra kommunen at reguleringsplan skulle samsvare med ny kommuneplan, ble det mer venting og endelig justering etter denne var vedtatt. Et rekkefølgekrav om gang/sykkelveg ble også inkludert i reguleringsplanen da vi litt naivt hørte på lovnader om at arbeidet med gang/sykkelsti skulle gå veldig raskt.

Senterpartiet sammen med de andre styringspartiene i Stavanger har overhodet ikke bidratt til arbeid med siste delstrekk mot Reilstad. Som nevnt i forrige innlegg så stemte de i februar dette år ned et forslag om å bevilge noen kroner for å regulere siste delstrekk. Birger Hetland sier at pengene ikke strekker til, mens de samme partiene velger å bruke 25 millioner per måned til gratis billetter på buss og båt istedenfor å bruke det på trafikksikkerhetstiltak.

Hetland uttrykker ny uforutsigbarhet med å indikere at gang/sykkelvei til Lauvsnes og Leikvoll nå prioriteres før Reilstad på tross av rekkefølgekravet med byggeforbud? I tillegg introduseres mer uforutsigbarhet med at nye boliger på Reilstad skal betale for deler av den nye sykkelveien?

I planen for Reilstad så er det allerede inkludert interne gang/sykkelveier med tilknytning mot bussholdeplass og ballbinge for å sikre et trygt miljø på Reilstad. Det er videre satt krav til arkeologiske utgravninger, opparbeidelse av gangvei langs sjø samt flytting av høyspentlinjer. Politikerne bør ikke kvele utviklingen med stadig flere krav som allerede truer økonomien i slike prosjekt.

Opposisjonspartiene har i sine alternative budsjett konkret lagt opp til finansiering av den nye gang/sykkelvegen fra Judaberg til Reilstad. Det kan se ut til at et politisk skifte må til for å komme i mål.

Erlend Eggebø

Publisert: