Leserbrev: Rekkefølgekrav -gang-/sykkelveg – Reilstad og Lauvsnes

Vi kunne i Øyposten lese at Høyre vil innføre rekkefølgekrav for det nye biogassanlegget på Lauvsnes. Det er vel litt skivebom når nettopp Høyre som i utgangspunktet er et næringsvennlig parti bruker det private næringsliv som brekkstang for manglende politisk handling i lokal samferdsel.

Publisert: Publisert:
Rekkefølgekravene har vært ødeleggende for utvikling i Reilstad-bygda, skriver innsenderen.

Vi har for Reilstad i mange år sett hvor ødeleggende slike rekkefølgekrav kan være for samfunnsutviklingen. Etter mange års «båndlegging», ble det for strekningen innført rekkefølgekrav opp mot etablering av gang/sykkelvei, noe som allerede i mange år har vært en hemsko for utvikling av hele Reilstad.

Når kommuneadministrasjonen først på Finnøy og deretter i Stavanger basert på innspill fra Vegvesenet fremmer slike begrensningstiltak så er det å forvente at politikerne engasjerer seg til beste for lokalt næringsliv og hensiktsmessig boligutvikling.  

Styringspartiene (SP+AP) i Stavanger har klart å surre dette til både lokalt og på fylkesnivå slik at vi nå bare ender opp med gang/sykkelsti fra Judaberg til Nådå. Resterende strekning fra Nådå mot Reilstad blir ikke nevnt, og regulering har enda ikke startet på tross av at dette ble lovet for mange år siden. Eksisterende rekkefølgekrav medfører full utviklingsstopp for Reilstad på ubestemt tid. Fra politisk side så er det bare KrF med Henrik Halleland som ser ut til å forstå problemstillingen, men de mangler drahjelp fra alle andre.  Når 1 av 4 i Finnøy «bydel» gir sin stemme til Senterpartiet så kunne man håpet på at dette ga resultater lokalt, men med regjeringens innføring av bl.a. grunnrenteskatt som legger kjepper i hjulene for en av de viktigste næringer på øyene så bidrar dette heller i feil retning .

I forrige uke ble en foreslått justering av rekkefølgekrav for noen få hus ifbm reguleringsplanen på Reilstad kontant avslått i «utvalget for by-og samfunnsutvikling». Her sitter bl.a. 3 representanter fra Høyre og stemmer mot noe de sannsynligvis ikke kjenner så mye til. Jeg savner å se at de politiske lokallagene «backer» opp de valgte kommunestyrerepresentantene med informasjon og påvirkning som kan få utviklingen på Reilstad og Finnøy til å gå videre.

Flere rekkefølgekrav og begrensninger har vi uansett ikke behov for.

Erlend Eggebø