Farvel bolyst og fremtidstro

Birger Hetland sitter i kommunestyret for Senterpartiet og er melkebonde på Sjernarøyane.
Publisert: Publisert:

Det er tydelig at det er et nytt flertall som styrer fylket. Hvorfor skal alltid distriktene tape mest? Det er nettopp her ute mulighetene ligger. Hvorfor er det så vanskelig å se?

Regjeringens satsing på gratis ferjer utgjør kun 15 millioner kroner i fylkeskommunens totalbudsjett på omtrent 8 milliarder. At regjeringen skal få skylda for at fylkesbudsjettet er for lite, er en forvrenging av sannheten. Det er Stortinget som har bestemt fordelingen av fylkeskommunale midler. Sannheten er at alle parti på Stortinget stod bak ny finansieringsmodell på kollektivtransport til fylkene. Jeg finner det derfor merkelig at styrende partier skriver i sitt vedtak at det er Ap/Sp-regjeringens kutt i overføringer til kollektivtransport, når omfordelingen til fylkene er vedtatt enstemmig av alle parti på Stortinget, og ikke regjeringen.

Kuttet i gratis ferjer slo ned som lyn fra klar himmel for meg. At Høyre nasjonalt ikke vil prioritere dette, vet vi, men at våre fylkespolitikere velger denne retningen, skremmer meg mer. Hele potten som betaler for gratis ferjer i Rogaland, er en tilleggsbevilgning til Rogaland fylke. Med denne prioriteringen som styrende fylkespolitikere i Rogaland nå velger, så må Rogaland forvente å miste dette ekstratilskuddet ved første anledning. Det er slik at når en tilleggsbevilgning blir gitt med et bestemt formål, så bør det selvsagt etterstrebes og følge dette formålet. Fylkespolitikerne i Rogaland prioriterer distriktstiltaket bort, og dermed vil det heller ikke være grunnlag for videre ekstraoverføringer til Rogaland. Hvorfor i all verden skal staten gi tilskudd til et fylke som nedprioriterer hensikten?

Jeg vil på det sterkeste oppfordre flertallspartiene H, Frp, KrF og V til å revurdere dette grepet før det bankes i fylkestinget. Bruk heller muligheten til å se på permanente løsninger som Øyfast i Finnøy kommunedel. Dette er et prosjekt som foreløpige kalkyler viser vil betale seg selv. Øyfast løser ikke den kortsiktige biten, men det vil gi mer midler til fellesskapet i fremtidige budsjett.

Innenfor gjeldende økonomiplan fra flertallspartiene er det satt av 700 til 800 millioner kroner til nytt fylkeshus. Der finnes det handlingsrom. Kolumbus får dessuten overført hele 1365 millioner fra fylkeskommunen. Å kutte i disse overføringene er fint mulig uten at det går ut over drift. Kolumbus som fylkeskommunalt foretak sitter dessuten på betydelige oppsparte midler. Hvorfor skal de det? Her finnes handlingsrom for å opprettholde gratis ferjer. Mulighetene er mange om det finnes vilje.

Det politiske flertallet i Stavanger, som for øvrig er de samme partier som styrer fylket, prioriterer Bygdevekstavtaler:

«Flertallet er enige om å starte arbeid med bygdevekstavtaler. Det overordna målet med bygdevekstavtalene er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale deler av kommunen. Reisemønster og transport, samt utredning av kostnader på ferjer og transportsystemer. Avtalene skal danne ramme for å møte særlige behov, muligheter og utfordringer i distriktene og tenke nytt om løsninger. Aktuelle geografiske områder for slike avtaler er Ombo, Sjernarøy og Fister (Fogn, Halsnøy, Byre, Bokn, Måløy)»

Dette kan være en bra satsing på nettopp bolyst og fremtidstro på øyene, men det faller dessverre helt i grus om de beste virkemidlene fjernes. Jeg forstår det er lett å tenke at de har sikkert råd til å betale litt for billetten, men dette er en form for bompenger i distriktet som ikke gir verken bolyst eller fremtidstro.

Grepet fra H, Frp, KrF og V på fylket er direkte næringsfiendtlig for alle de små bedriftene som klorer seg fast på disse øyene. Det er jo kjent fra før at spesielt landbruksnæringen har utfordringer med økonomien. La meg derfor kommer med et eksempel:

Om en bonde skal hente rundballer på Nord-Hidle koster det rett i underkant av 800 kroner dersom han reiser til Helgøy eller Ombo, som er korteste strekk. Det er faktisk ikke slik at det kun transporteres ett lass med ball fra Hidle, men totalt går det i snitt 70 til 80 lass ut fra Hidle hvert år kun med rundballer. I tillegg kommer alt det andre fra alle øyene det er snakk om. For en enkelt bonde som driver mellom flere øyer er det snakk om 60.000 til 80.000 kroner ekstra i året som ikke kan viderefaktureres til noen.

Å fjerne regjeringens satsing på gratis ferjer til alle uten fastlandsforbindelse, er det samme som å takke nei til tilleggsbevilgningen som staten gir Rogaland. Og det spenner bein på bygdevekstavtalene som de samme partiene setter i gang på lokalt nivå.

Publisert: