Foreslår å bruka to mill. på kunstprosjekt på Judaberg

Kommunen foreslår å bruka to millionar kroner på kunstprosjekt på Judaberg.

Kommunen vil bruka to millionar kroner på eit kunstprosjekt på Judaberg.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Forslaget kjem opp i utvalet for kultur, idrett og samfunnsdialog onsdag denne veka.

Forslaget er splitta opp i to delar, men like vel knytta saman. 800.000 kroner skal gå til Finnøy pleie- og omsorssenter, mens 1,2 millionar kroner skal brukast på Judaberg.

Det nye pleie- og omsorssenteret skal vera ferdig i 2024, og eit kunstprosjekt her kan sjåast i samanheng med sentrumsutviklinga på Judaberg, heiter det.

Når det gjeld den foreslåtte løyvinga på 1,2 millionar kroner heiter det:

«I tillegg til å binde sentrumsområdet sammen med det nye pleie- og omsorgsenteret på Finnøy som nå er under bygging, kan en tilnærming i dette kunstprosjektet også være å se området i sammenheng med havnefronten i Stavanger.

Judaberg i «gamle dagar».

Her vil en kunne rette blikket mot de tette historiske forbindelsene mellom Ryfylke og Nord-Jæren, der handel, varetransport og
reisevirksomhet foregikk sjøveien. Det kan være en fin måte å forbinde kommunedelene i Stavanger kommune på.

Det er også foreslått å løyva ein million kroner til Havnefronten i Stavanger. Dette er eit langsiktig og viktig prosjekt.

«Det maritime aspektet vil være sentralt, og det kan også være aktuelt å knytte det innholdsmessige til sentrumsprosjektet på Judaberg og den historiske Ryfylke-forbindelsen som omtales ovenfor», heiter det mellom anna.