Mastrakoret tek med seg Rennesøy musikkorps og kjem til Kulturstova. Foto: Mastrakoret

Følgjande står å lese på koret si foreiningsside: Mastrakoret er et trestemt damekor. Koret sitt formål er å skape interesse for og kjennskap til god og verdifull song.

Det vil bli gratis inngang, sal av mat og kaffi.

I tillegg vil det bli loddsal og trekking av gevinstar.

Konserten startar klokka 18.