Lokalavisa for Ryfylkeøyane

«Han vil skapa liv der natt og mørke bur»