Turngruppa i Finnøy får 100 000 kroner frå Sparebankstiftelsen

Husflidslaget får 12 000 kroner til bruk på nye symaskinar.

Friske midlar kjem godt med til nyinvesteringar. F.v : Øyvind Bjørgengen Sr-bank, Anbjørg Austbø Husflidslaget, Ingrid Michelle Landa FIL Turn og Leif Jakob Flesjå Sr-bank.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Begge laga fekk beløpa dei søkte om.

– Dette gjer at me kan tilby medlemmane våre meir variasjon og fleire treningsstasjonar. Pengene ska brukast blant anna til ny trampoline, ei typisk turn-trampline og nye matteruller. Det betyr at me kan køyra fleire parti parallelt og såleis ha fleire born i sving samtidig. Nå har me og fått ein del foreldre og fleire av dei eldre medlemmane med som trenarar. Dett blir veldig kjekt, smiler Ingrid Michelle Landa.

In i tida

Anbjørg Austbø fekk overrekt gåvesjekken på vegne av Husflidslaget. Ho fortel at deira satsingsområde er Ung husflid.

– Dette passa svært godt. Redesign, gjenbruk, miljø, berekraft er ting i tida som mange unge er opptekne av. Det hjelper sjølvsagt godt at populære influenserear og fjernsynsprogram på rikskanalane frontar denne trenden. Det som me lærte av bestemødrene våre, lærer ikkje dei unge i dag på same måte, fortel Austbø.

Det er overskot frå banken som gjer gåveutdelinga mogleg . Kvart år sidan 2012 har sparebankstiftelsen dela ut pengegåve via til gode allmennyttige formål i regionen. Lag og organisasjonar i Agder, Rogaland og tidlegare Hordaland kan søka om midlar.

Det er to søknadsrundar per år, vår og haust. Fyrstkommande søknadsperiode er mellom 19. august 19. september 2022.

Så langt i år har stiftelsen gitt 97 millionar kroner fordelt på 395 gåver. Sidan 2012 har beløpet blitt 641 millionar kroner.