Kunstlaget i Finnøy skal gjenoppstå

Det er målet til Geir Landa og Vibeke Meling som for tida jobbar med å blåsa liv i laget som gradvis har smuldra vekk.

Geir Landa ønskjer å fylla opp alle stolane med nye medlemmar i Finnøy kunstlag.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

Finnøy kunstlag blei starta på slutten av 80-talet og heldt til i det gamle biblioteket på Judaberg. Då bygget blei seld og biblioteket flytta, «forsvann» kunstlaget i dragsuget.

Vandreutstilling

– Eg kan eigentleg ikkje forklara kva som skjedde, kvifor kunstlaget smuldra vekk i flytteprosessen. Men det har ikkje vore liv i laget på lang tid, og det tykkjer eg er synd. Difor vil Vibeke Meling og eg prøva oss på ein omstart, seier Geir Landa til Øyposten.

– Kva er det som skjer i eit kunstlag?

– Det er fleire ting. Kunstformidling er ein stor del av arbeidet. Det vil sei å visa fram andre sin kunst. For Finnøy sin del vil det vera å legga til rette for vandreutstillinga på biblioteket. Utstillinga er i regi av Ryfylke kunstlag fire gonger i året, to gonger på våren og to på hausten. Den flytter seg mellom seks plassar i Ryfylke og Stavanger. Det er litt arbeid å rigga opp og ned ei kunstutstilling, spesielt opp. Det er ikkje heilt tilfeldig korleis ein heng opp bilete.

Gjerne yngre medlemmar

– Er kunstlaget for alle?

– Alle som er interessert i kunst eller har lyst å bli det. Me vil gjerne ha med så mange som mulig, og gjerne yngre folk. Det er mykje spennande som skjer på kursfronten og samarbeid med andre kunstlag.

– Eg håpar verkeleg at Finnøy kunstlag kjem seg på føtene igjen. Å ha eit aktivt kunstlag er med på å motivera nye folk til å bli glad i kunst, og ikkje minst bidra til eit større mangfald i kunsten. Me vil vera med å hjelpa med alt me kan, seier dagleg leiar i Ryfylke kunstlag, Lena Mergård.

Finnøy kunstlag er med i Ryfylke kunstlag som igjen er medlem i Norske kunstforeninger. Finnøy kunstlag er eit frittståande lag, og har ikkje noko med Otto-huset å gjera.