Av Simen Ingemundsen / Randaberg 24

Førstkommende søndag er det palmesøndag og den tradisjonelle påskevandringa på Nordre Vignes på Finnøy. Grødem menighet i Randaberg kommune har som tradisjon å ta turen, og dermed blir det ingen gudstjeneste i Grødem kirke denne søndagen.

Arrangørene kaller påskevandringen for ekte, gripende, dramatisk, humørfylt og engasjerende. Daglig leder Stine Solhaug Staalesen i Grødem kirke mener opplegget er godt planlagt, proft og gjennomarbeidet.

– Opplegget på Finnøy er en sterk og levende måte å oppleve påskens budskap på, sier Solhaug Staalesen.

Stine Solhaug Staalesen ser fram til årets påskevandring på Finnøy. Foto: Simen Ingemundsen

Hun forteller at søndagsskolen på Finnøy har en stor gruppe skuespillere som med ulik erfaring har vært med på påskevandringen i flere år. I tillegg er mange lokale barn og unge med i forestillingen som aktører og statister.

– Det er lagt opp som en gruppevis vandring fra post til post, og gjennom det opplever deltakerne at de blir en del av påskens dramatiske fortelling, på en nær og personlig måte. Vandringen avsluttes ved sjøen hvor arrangørene har laget en samlingsplass med mulighet for å grille medbrakt mat og ha det hyggelig sammen, sier Solhaug Staalesen.

Det er flere fra Grødem menighet som tar turen, og mange har det som en aktivitetsstopp på veien til hvor de skal tilbringe påsken.